TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG - ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG - ĐẦU TƯ

Một số tồn tại trong thực tế thu hút FDI từ các công ty đa quốc gia (TNCs) của Việt Nam (4/8/2011 10:41)

Một số TNCs còn dè dặt khi đầu tư vào Việt Nam

Xem thêm >>

Dịch Vụ Ngân Hàng Trong Thời Kỳ Hội Nhập – Thách Thức Và Phát Triển (12/3/2012 08:34)

Có thể nói rằng 2011 là một năm đây biến động trong hoạt động ngân hàng, một mặt do những thay đổi về chính sách trong nước, một mặt do các biến động tài chính trên thị trường thế giới. Trong những năm vừa qua, cùng với việc hội nhập kinh tế quốc tế, ngành ngân hàng đã phát triển hết sức mạnh mẽ và không ngừng phát triển về sản phẩm, quy mô, mạng lưới giao dịch, năng lực tài chính… Tuy nhiên, việc hội nhập này luôn có tính 2 mặt của nó, khiến cho các ngân hàng bên cạnh việc nhận được những cơ hội phát triển còn phải đối mặt với nhiều vấn đề hết sức khó khăn.

Xem thêm >>
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
Hoạt động nghiên cứu khoa học Hoạt động nghiên cứu khoa học
Tin hoạt động khoa học tháng 11 năm 2020 (2/12/2020)

Tin hoạt động khoa học tháng 10 năm 2020 (1/11/2020)

Tin hoạt động khoa học tháng 9 năm 2020 (2/10/2020)


Số lượt truy cập Số lượt truy cập
21720719