KINH TẾ VĨ MÔ - KINH TẾ NGÀNH KINH TẾ VĨ MÔ - KINH TẾ NGÀNH
Thực trạng và giải pháp phát triển công nghệ tài chính (Fintech) tại Thành phố Hồ Chí Minh

 Tên đề tài:

Thực trạng và giải pháp phát triển công nghệ tài chính (Fintech) tại Thành phố Hồ Chí Minh

 Chủ nhiệm:

ThS. Trần Văn Phúc

 Các thành viên:

Võ Văn Tấn, Nguyễn Anh Phong, Hoàng Cửu Long, Phan Thị Tuyết Oanh, Nguyễn Mạnh Quân, Tạ Vũ Tuấn Anh, Nguyễn Thanh Hùng, Dương Bảo Cường, Nguyễn Lý Phương Mai, Ngô Thị Thanh Huyền, Cao Thị Mỹ Vy, Huỳnh Quốc Việt, Phạm Thị Kim Phượng.

 Độ dài:

179 trang

 Thời gian hoàn thành:

Tháng 04/2023

 Ký hiệu phân loại:

336.013

Nội dung chính:

 

Hiện nay, nghiên cứu về công nghệ tài chính ở quy mô địa phương chưa nhiều, Thành phố Hồ Chí Minh – đã và đang đáp ứng đủ nhu cầu hình thành một trung tâm tài chính khu vực và quốc tể bởi nơi đây đã ra đời của thị trường chứng khoán Việt Nam và là nơi tập trung các chi nhánh và văn phòng đại diện của hơn 30 ngân hàng thương mại nội địa và 50 ngân hàng nước ngoài, các công ty tài chính, các quỹ đầu tư, các công ty chứng khoán và các tổ chức tài chính quốc tế. Tuy nhiên các nghiên cứu về công nghệ tài chính chủ yếu ở phạm vi quốc gia, chưa có nghiên cứu phân tích, đánh giá thực trạng phát triển công nghệ tài chính ở Thành phố Hồ Chí Minh.

Vấn đề nghiên cứu thực trạng phát triển, đánh giá sự phát triển của công nghệ tài chính, hệ sinh thái công nghệ tài chính ở Thành phố Hồ Chí Minh sẽ giúp gợi ý các giải pháp quản lý, hỗ trợ phát triển công nghệ tài chính ở Thành phố nói riêng và cả nước nói chung, góp phần thúc đẩy sự phát triển của thị trường tài chính, ngành ngân hàng, các ngành công nghệ thông tin và các doanh nghiệp khởi nghiệp lĩnh vực tài chính trong thời gian tới. 

Mục tiêu chung của nhiệm vụ nghiên cứu khoa học này nhằm đánh giá thực trạng phát triển của công nghệ tài chính (Fintech) và hệ sinh thái Fintech trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Cụ thể là Hệ thống các vấn đề lý luận về Fintech, hệ sinh thái Fintech, kinh nghiệm phát triển hệ sinh thái Fintech ở các nước, Đánh giá thực trạng về cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển Fintech, hệ sinh thái Fintech ở Việt Nam và Thành phố Hồ Chí Minh, thực trạng phát triển Fintech và các yếu tố của hệ sinh thái Fintech ở Việt Nam và Thành phố Hồ Chí Minh, Đánh giá các điều kiện để Thành phố Hồ Chí Minh trở thành trung tâm Fintech và tiềm năng phát triển Fintech tại Thành phố Hồ Chí Minh, Đề xuất các giải pháp phát triển Fintech và hệ sinh thái Fintech tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngoài phần Mở đầu, đề tài gồm 3 chương:

Chương 1: Cơ sở lý luận về công nghệ tài chính và hệ sinh thái công nghệ tài chính.

Chương 2: Thực trạng phát triển công nghệ tài chính và hệ sinh thái công nghệ tài chính tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Chương 3: Giải pháp phát triển công nghệ tài chính và hệ sinh thái công nghệ tài chính tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Lưu trữ tại Thư viện Viện Nghiên cứu phát triển.

(96 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Tin hoạt động khoa học tháng 8 năm 2023 (17/9/2023)

Tin Hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 7 năm 2023 (1/8/2023)

Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 06 năm 2023 (5/7/2023)


Số lượt truy cập Số lượt truy cập
25406793