KINH TẾ VĨ MÔ - KINH TẾ NGÀNH KINH TẾ VĨ MÔ - KINH TẾ NGÀNH
Nghiên cứu tăng quyền tự chủ ngân sách thành phố Hồ Chí Minh.

 Tên đề tài:

Nghiên cứu tăng quyền tự chủ ngân sách thành phố Hồ Chí Minh.

 Chủ nhiệm:

PGS.TS. Vương Đức Hoàng Quân

 Các thành viên:

PGS.TS. Nguyễn Anh Phong, TS. Nguyễn Hoàng Anh, NCS.ThS. Bùi Quỳnh Nhi, NCS.ThS. Cao Thanh Bình,ThS. Trần Hoài Nhân, ThS. Phan Thị Kiều Hoa, NCS.ThS. Ngô Phú Thanh, CN. Nguyễn Thu Yên

 Độ dài:

153 trang.

 Thời gian hoàn thành:

Tháng 12/2020

 Ký hiệu phân loại:

336.01

Nội dung chính:

 

Đề tài đề ra mục tiêu cụ thể là tìm hiểu thực trạng tự chủ tài chính ngân sách cho các tỉnh thành theo quy định pháp quy và khả năng thực thi hiện nay cho các tỉnh/thành nói chung và Tp.HCM nói riêng, những vấn đề tháo gỡ của Nghị quyết 54 và khả năng thực thi, những vấn đề mà Nghị quyết 54 chưa tháo gỡ được cũng như những rào cản khi thực thi, nghiên cứu những đặc thù kinh tế, ngân sách tài chính Tp.HCM theo xu hướng nền kinh tế chia sẽ và công nghệ 4.0, đánh giá khả năng tự chủ tài chính ngân sách trên cơ sở phát triển kinh tế và ứng dụng công nghệ. Đồng thời đề xuất một số giải pháp mở rộng /hiệu chỉnh tinh thần Nghị quyết 54, giúp triển khai hiệu quả phù hợp xu thế phát triển trên nền kinh tế chia sẻ và cuộc CM 4.0.

Ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo và phụ lục, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học gồm 04 chương:
        Chương 1: Tìm hiểu và đánh giá thực trạng tự chủ tài chính ngân sách cho các tỉnh thành theo quy định pháp quy và khả năng thực thi hiện nay cho các tỉnh/thành nói chung và Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng.
       Chương 2: Những vấn đề tháo gỡ của Nghị quyết 54 và khả năng thực thi những Vấn đề mà nghị quyết 54 chưa tháo gỡ được cũng như những rào cản hay bất cập khi thực thi.
      Chương 3: Nghiên cứu những đặc thù kinh tế, ngân sách tại Thành phố Hồ Chí Minh theo xu hướng nền kinh tế chia sẻ và công nghệ 4.0. Đánh giá khả năng tự chủ tài chính ngân sách trên cơ sở phát triển nền kinh tế và ứng dụng công nghệ, nhất là tăng thu ngân sách dựa trên chính sách Thuế từ nền kinh tế chia sẻ.
       Chương 4: Đề xuất một số giải pháp.

Lưu trữ tại Thư viện Viện Nghiên cứu phát triển.

(70 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Tin hoạt dộng khoa học tháng 02 năm 2021 (1/3/2021)

Tin hoạt động khoa học tháng 01 năm 2021 (3/2/2021)

Tin hoạt động khoa học tháng 12 năm 2020 (3/1/2021)


Số lượt truy cập Số lượt truy cập
21990830