KINH TẾ VĨ MÔ - KINH TẾ NGÀNH KINH TẾ VĨ MÔ - KINH TẾ NGÀNH
Thị trường Khoa học và Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh: Thực trạng và giải pháp

 

 Tên đề tài:

Thị trường Khoa học và Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh: Thực trạng và giải pháp

 Chủ nhiệm:

ThS. Triệu Thành Sơn

 Các thành viên:

ThS. Huỳnh Ngọc Chương, ThS. Phạm Tiến Dũng, ThS. Nguyễn Xuân Đóa, ThS. Hồ Minh Nhật, ThS. Trần Văn Phúc, CN. Nguyễn Mạnh Quân, ThS. Nguyễn Duy Tâm, TS. Lê Thị Ánh Tuyết, PGS.TS. Nguyễn Văn Trình

 Độ dài:

233 trang

 Thời gian hoàn thành:

Tháng 7 năm 2020

 Ký hiệu phân loại:

600

Nội dung chính:

 

Đề tài nghiên cứu đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp phát triển thị trường khoa học và công nghệ TP.Hồ Chí Minh. Hệ thống hóa cơ sở lý luận về thị trường khoa học và công nghệ, xây dựng khung phân tích đánh giá các yếu tố tác động đến sự phát triển thị trường khoa học và công nghệ, phân tích, đánh giá thực trạng phát triển thị trường khoa học và công nghệ TP.HCM thời gian qua. Đồng thời đề xuất các giải pháp và kiến nghị nhằm thúc đẩy sự phát triển của thị trường khoa học và công nghệ TP.HCM trong thời gian tới. Ngoài phần Mở đầu và Kết luận, nghiên cứu có kết cấu 3 chương chính như sau:

- Chương 1: Cơ sở lý luân về thị trường khoa học và công nghệ.

- Chương 2: Thực trạng phát triển thị trường khoa học và công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh.

- Chương 3: Giải pháp và kiến nghị thúc đẩy phát triển thị trường khoa học và công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh.

Lưu trữ tại Thư viện Viện Nghiên cứu phát triển./.

(162 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Tin hoạt động khoa học tháng 12 năm 2020 (3/1/2021)

Tin hoạt động khoa học tháng 11 năm 2020 (2/12/2020)

Tin hoạt động khoa học tháng 10 năm 2020 (1/11/2020)


Số lượt truy cập Số lượt truy cập
21888900