KINH TẾ VĨ MÔ - KINH TẾ NGÀNH KINH TẾ VĨ MÔ - KINH TẾ NGÀNH
Nâng cao hiệu quả đầu tư công trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

 Tên đề tài:

Nâng cao hiệu quả đầu tư công trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

 Chủ nhiệm:

ThS. Lê Thanh Hải

 Các thành viên:

ThS. Nguyễn Trúc Vân; ThS. Mã Văn Tuệ; ThS. Bùi Huy Bình; ThS. Nguyễn Nho Minh Quang; CN. Dương Khiết Hà; CN. Hứa Quốc Thái; CN. Trần Văn Phúc; CN. Đỗ Quang Hưng; KS. Nguyễn Thị Bích Hồng; CN. Nguyễn Vĩnh.   

 Độ dài:

73 Trang

 Thời gian hoàn thành:

Tháng 12 năm 2013

 Ký hiệu phân loại:

D332.63H149

Nội dung chính:

 

Đề tài đề cập khung lý thuyết để xác định các nhân tố tác động đến hiệu quả các dự án đầu tư công làm cơ sở cho việc nghiên cứu thực tế; đi sâu phân tích hiệu quả quản lý các dự án đầu tư công và hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn thành phố và đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư công trên địa bàn thành phố. 

Phạm vi nghiên cứu của đề tài được giới hạn như sau:

-          Đánh giá hiệu quả quản lý và hiệu quả sử dụng tổng vốn đầu tư công từ ngân sách Thành phố Hồ Chí Minh (bao gồm cả vốn ODA), không nghiên cứu hiệu quả quản lý và sử dụng vốn đầu tư từ ngân sách Trung ương đầu tư vào các dự án tại thành phố Hồ Chí Minh.

-          Trong phần nghiên cứu 50-100 dự án mẫu, nhóm nghiên cứu sẽ tập trung vào các dự án đầu tư trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng kỹ thuật và cơ sở hạ tầng xã hội mà trong đó vốn ngân sách Nhà nước mang tính chủ đạo, không nghiên cứu vốn đầu tư cho các DNNN và những dự án đầu tư từ vốn của các doanh nghiệp Nhà nước. Cụ thể sẽ tập trung vào các lĩnh vực quan trọng trong đầu tư công trên địa bàn như: giao thông, thoát nước, công trình phúc lợi công cộng, dự án phát triển cộng đồng, giáo dục và y tế.

-          Ngoài ra nhóm nghiên cứu sẽ chọn 5-8 dự án điển hình (bao gồm cả các dự đã triển khai và chưa triển khai) để phân tích sâu hiệu quả kinh tế và hiệu quả xã hội.

Giai đoạn nghiên cứu liên quan từ năm 2000 đến năm 2009.

      Xem chi tiết

      Lưu trữ tại Thư viện Viện Nghiên cứu phát triển.

Hải Yến.

 

 

(11070 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Tin hoạt động khoa học tháng 10 năm 2020 (1/11/2020)

Tin hoạt động khoa học tháng 9 năm 2020 (2/10/2020)

Tin hoạt động khoa học tháng 8 năm 2020 (1/9/2020)


Số lượt truy cập Số lượt truy cập
21677691