KINH TẾ VĨ MÔ - KINH TẾ NGÀNH KINH TẾ VĨ MÔ - KINH TẾ NGÀNH
Phát triển trung tâm tài chính thành phố Hồ Chí Minh

 Tên đề tài:

Phát triển trung tâm tài chính thành phố Hồ Chí Minh

 Chủ nhiệm:

ThS. Lê Chí Hùng

 Các thành viên:

Ths. Lê Chí Hùng; CN. Nguyễn Đức Lệnh; Ths. Nguyễn Địch Thanh; Ths. Nguyễn Ngọc Bình; Ths. Lê Thị Thi; CN.  Nguyễn Văn Nguyện.

 Độ dài:

88 trang

 Thời gian hoàn thành:

Tháng 12 Năm 2013

 Ký hiệu phân loại:

D658.152H57

Nội dung chính:

 

Nghiên cứu nhằm thực hiện Quyết định số 24/2011/QĐ-UBND ngày 14/05/2011 về ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ IX về Chương trình hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế thành phố giai đoạn 2011-2015.

Nghiên cứu mô hình Trung tâm tài chính được giới hạn trong phân tích, đánh giá thực trạng phát triển các định chế tài chính chủ yếu trên địa bàn, gắn với các điều kiện, tình hình cụ thể của thành phố Hồ Chí Minh nhằm trở thành trung tâm tài chính của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

            Mục tiêu của nghiên cứu nhằm đánh giá hiện trạng phát triển các định chế tài tài chính chủ yếu trên địa bàn, đề xuất giải pháp, kiến nghị và lộ trình để hình thành Trung tâm tài chính tại thành phố Hồ Chí Minh.

            Đề tài sử dụng các phương pháp nghiên cứu sau:

Phương pháp phân tích tổng hợp
Phương pháp chuyên gia.
Phương pháp nghiên cứu tài liệu.

           Ngoài Lời nói đầu và Kết luận, nội dung Báo cáo tóm tắt chuyên đề gồm 40 trang và được kết cấu gồm 3 chương:

Chương 1: Tổng quan về Trung tâm tài chính

Chương 2: Thực trạng phát triển các định chế tài chính trên địa bàn thành phố

Chương 3: Giải pháp và kiến nghị

 Xem chi tiết

 Lưu trữ tại Thư viện Viện Nghiên cứu phát triển.

Hải Yến.

 

 

(12500 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Tin hoạt động khoa học tháng 10 năm 2020 (1/11/2020)

Tin hoạt động khoa học tháng 9 năm 2020 (2/10/2020)

Tin hoạt động khoa học tháng 8 năm 2020 (1/9/2020)


Số lượt truy cập Số lượt truy cập
21695864