HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Tin hoạt động khoa học tháng 3 năm 2020

 

02/3/2020

Họp Tổ giúp việc xây dựng đề án phát triển TP.HCM thành trung tâm tài chính quốc tế.

10/3/2020

Họp báo cáo tiến độ thực hiện xây dựng Đề án”Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa TPHCM giai đoạn 2020 -2030”.

17/3/2020

Hội thảo Covid-19: Cùng Doanh nghiệp vượt qua thách thức.

18/3/2020

Làm việc với Cục Thống kê TPHCM.

Tiếp Tiến sĩ Nguyễn Hồng Quân - Viện Nghiên cứu kinh tế tuần hoàn (ĐH Quốc gia TPHCM).

26/3/2020

Họp hội đồng Xét duyệt đề cương nhiệm vụ NCKH "Đánh giá tác động xu hướng dịch chuyển vốn ngoại đến các ngân hàng trên địa bàn TPHCM: trường hợp của dòng vốn gián tiếp (Foreign Portfolio Investment- FPI)".

Họp hội đồng Xét duyệt đề cương nhiệm vụ NCKH "Tác động quản trị rủi ro tài chính đến hiệu quả hoạt động doanh nghiệp nhỏ và vừa: Nghiên cứu tại TP.HCM".

(17875 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Tin hoạt động khoa học tháng 8 năm 2023 (17/9/2023)

Tin Hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 7 năm 2023 (1/8/2023)

Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 06 năm 2023 (5/7/2023)


Liên kết Web Liên kết Web
Số lượt truy cập Số lượt truy cập
25430984