HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Tin hoạt động khoa học tháng 4 năm 2020

17/4/2020

Hội đồng thẩm định giữa kỳ nhiệm vụ nghiên cứu khoa học "Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi ứng xử của công nhân trước những biến động kinh tế xã hội ở Thành phố Hồ Chí Minh".

Hội đồng xét duyệt đề cương nhiệm vụ nghiên cứu khoa học "Hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh: Thực trạng và giải pháp".

24/4/2020

Họp nhóm thực hiện Đề án”Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 -2035”.

27/4/2020

Hội đồng xét duyệt đề cương nhiệm vụ nghiên cứu khoa học "Người nước ngoài di cứ đến Thành phố Hồ Chí Minh - Thực trạng và giải pháp".

28/4/2020

Hội đồng xét duyệt đề cương nhiệm vụ nghiên cứu khoa học "Đời sống của người dân trong các dự án đầu tư xây dựng phục vụ phát triển kinh tế xã hội ở Thành phố Hồ Chí Minh - Thực trạng và giải pháp".

Hội đồng xét duyệt đề cương nhiệm vụ nghiên cứu khoa học "Xây dựng văn hóa cộng đồng cư dân đô thị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh".

(19593 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Tin hoạt động khoa học tháng 8 năm 2023 (17/9/2023)

Tin Hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 7 năm 2023 (1/8/2023)

Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 06 năm 2023 (5/7/2023)


Liên kết Web Liên kết Web
Số lượt truy cập Số lượt truy cập
25417341