HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Tin hoạt động khoa học tháng 5 năm 2020

 

05/5/2020

Hội thảo “Đồng hành khôi phục và phát triển kinh tế TP.HCM năm 2020”.

06/5/2020

Hội thảo “Đề xuất giải pháp hướng đến mô hình quản lý đô thị ứng phó với biến đổi khí hậu tại thành phố Hồ Chí Minh”.

13/5/2020

Xét duyệt đề cương đề tài 2020: “Đánh giá tác động của Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) đến một số ngành công nghiệp chủ lực của TP.HCM (Chủ nhiệm: ThS. Phạm Bình An).

14/5/2020

Xét duyệt đề cương đề tài 2020: “Đánh giá tiềm năng thu hồi tái chế rác thải sinh hoạt sau khi phân loại tại nguồn tại TP.HCM (Chủ nhiệm: ThS. Trịnh Thị Minh Châu).

16/5/2020

Xét duyệt đề cương đề tài 2020: Giải pháp thúc đẩy việc khai thác các khu đất đô thị chưa được sử dụng theo quy hoạch trên địa bàn TP.HCM” (Chủ nhiệm: ThS. Phạm Trần Hải).

20/5/2020

Hội thảo đề tài 2019: “Quá trình thực thi chính sách Bảo hiểm xã hội ở TP.HCM – Thực trạng và giải pháp” (Chủ nhiệm: CN. Nguyễn Thái Đặng Hồng Ân).

27/5/2020

Tiếp Viện trưởng Viện Quản lý kinh tế Trung ương và Giám đốc Chương trình Aus4Reform về trao đổi hợp tác với Chương trình Australia hỗ trợ cải cách kinh tế Việt Nam.

28/5/2020

Hội thảo đề tài 2018: “Thị trường khoa học và công nghệ TP.HCM: thực trạng và giải pháp” (Chủ nhiệm: ThS. Triệu Thành Sơn).

29/5/2020

Nghiệm thu cơ sở đề án 2019: “Nghiên cứu mô hình quản lý đô thị tại TP.HCM trong điều kiện biến đổi khí hậu” (Chủ nhiệm: ThS. Trần Nhật Nguyên).

(45287 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Tin hoạt động khoa học tháng 8 năm 2023 (17/9/2023)

Tin Hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 7 năm 2023 (1/8/2023)

Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 06 năm 2023 (5/7/2023)


Liên kết Web Liên kết Web
Số lượt truy cập Số lượt truy cập
25406137