HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Tin hoạt động khoa học tháng 8 năm 2020

 

5/8- 6/82020

-   Tập huấn “Kỹ thuật chọn mẫu và thiết kế bảng hỏi”.

5/8/2020

-   Nghiệm thu chính thức đề tài "Thị trường KH&CN TPHCM: Thực trạng và giải pháp", chủ nhiệm: ThS. Triệu Thành Sơn.

6/8/2020

-   Nghiệm thu chính thức đề tài "Nghiên cứu tăng quyền tự chủ ngân sách TPHCM", Chủ nhiệm: PGS.TS. Vương Đức Hoàng Quân.

7/8/2020

-   Xét duyệt đề cương Đề án khoa học "Nghiên cứu đề xuất giải pháp chủ động ứng phó với những tác động của biến đổi khí hậu tại TPHCM", chủ nhiệm: TS. Dư Phước Tân.

12/8/2020

-   Nghiệm thu chính thức đề tài "Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi ứng xử của công nhân trước những biến động kinh tế, xã hội ở TPHCM", chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Thị Lê Uyên.

14/8/2020

-   Xét duyệt đề cương đề tài "Đánh giá đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn TP, định hướng các ngành nghề đầu tư trực tiếp nước ngoài", chủ nhiệm: ThS. Hồ Thủy Tiên.

-   Nghiệm thu chính thức đề tài "Đánh giá kết quả thực hiện và đề xuất giải pháp triển khai thành công các chi tiêu trong chương trình Giảm ngập nước giai đoạn 2016-2020, định hướng chỉ tiêu phấn đấu trong giai đoạn 2021-2025", chủ nhiệm: TS. Dư Phước Tân.

18/8/2020

-   Xét duyệt đề cương đề tài "Giải pháp thúc đẩy việc khai thác các khu đất đô thị chưa được sử dụng theo quy hoạch trên địa bàn TPHCM", chủ nhiệm: ThS. Phạm Trần Hải.

25/8/2020

-   Thẩm định giữa kỳ đề tài "Các mô hình giao dịch việc làm ở TPHCM - Thực trạng và xu hướng phát triển", chủ nhiệm: CN. Nguyễn Tôn Thị Tường Vân.

27/8/2020

-   Hội thảo đề tài "Thực trạng di dân nhập cư đến TPHCM giai đoạn 2009-2019: Xu hướng và giải pháp phát triển bền vững", chủ nhiệm: TS. Nguyễn Thị Hoài Hương.

-   Họp với các sở, ngành về thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố về cập nhật tình hình KT-XH năm 2020, kịch bản tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2021 – 2025.

28/8/2020

-   Họp Hội đồng sơ tuyển các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học năm 2021.

 

(36709 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Tin hoạt động khoa học tháng 8 năm 2023 (17/9/2023)

Tin Hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 7 năm 2023 (1/8/2023)

Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 06 năm 2023 (5/7/2023)


Liên kết Web Liên kết Web
Số lượt truy cập Số lượt truy cập
25430855