HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Danh mục đề tài năm 2012

STT

TÊN ĐỀ TÀI

CHỦ NHIỆM

 
 

1

Tái cấu trúc 4 ngành công nghiệp trọng yếu trên địa bàn TP.HCM giai đoạn 2011-2020

ThS. Cao Minh Nghĩa

 

2

Tái cấu trúc các nhóm ngành dịch vụ cao cấp trên địa bàn TP.HCM giai đoạn 2011-2020

ThS. Trần Văn Bích

 

3

Đánh giá tác động của đầu tư đến chuyển dịch cơ cấu kinh tế tại TP.HCM giai đoạn 2000-2010

ThS. Cao Ngọc Thành

 

4

Quản trị rủi ro trong hoạt động của doanh nghiệp nhỏ và vừa tại TP.HCM giai đoạn 2011 – 2020

ThS. Mã Văn Tuệ

 

5

Quản trị rủi ro lãi suất trong hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam trên địa bàn TP.HCM theo chuẩn mực của hiệp ước Basal

PGS.TS. Trần Huy Hoàng

 

6

Đánh giá thực trạng bình đẳng giới trên địa bàn TP.HCM

ThS. Nguyễn Thị Hà

 

7

Quản lý lao động người nước ngoài trên địa bàn TP.HCM

ThS. Nguyễn Thị Hoài Hương

 

8

Xây dựng cơ chế tạo nguồn thu từ đất phục vụ phát triển hạ tầng đô thị tại TP.HCM

TS. Trần Anh Tuấn

 

9

Tuyên truyền về quản lý đô thị trên phương tiện truyền thông đại chúng- Thực trạng và giải pháp

CN. Phan Nguyễn Trung Minh

 

10

Nghiên cứu tính khả thi của các giải pháp hạn chế sử dụng phương tiện cá nhân trên địa bàn TP.HCM

ThS. Nguyễn Thị Cẩm Vân

 

11

Nghiên cứu hoàn thiện cơ sở dữ liệu phục vụ công tác lập đồ án Quy hoạch xây dựng tại TP.HCM

KTS. Hoàng Minh Trí

 

12

Nghiên cứu đổi mới phương pháp lập quy hoạch xây dựng đô thị gắn với thực tế, yêu cầu phát triển của TP.HCM

ThS. Nguyễn Đăng Tuyển

 

13

Nghiên cứu đồng bộ hóa các giải pháp quản lý lòng lề đường phục vụ an toàn giao thông đô thị trên địa bàn TP.HCM

TS. Dư Phước Tân

 

14

Nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức vì người khuyết tật đối với vấn đề đào tạo nghề và việc làm cho người khuyết tật tại TP.HCM

ThS. Lương Ngọc Thảo

 

 

Nguồn: Phòng Quản lý khoa học.

(54916 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Tin hoạt động khoa học tháng 8 năm 2023 (17/9/2023)

Tin Hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 7 năm 2023 (1/8/2023)

Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 06 năm 2023 (5/7/2023)


Liên kết Web Liên kết Web
Số lượt truy cập Số lượt truy cập
25365743