HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Danh mục đề tài năm 2013

STT

TÊN ĐỀ TÀI

CHỦ NHIỆM

 
 

1

Nghiên cứu tập quán kinh doanh của các doanh nghiệp Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh

TS. Lê Thị Tham Tâm

 

2

Những yếu tố kinh tế - xã hội tác động đến tình hình phạm tội của trẻ vị thành niên ở thành phố Hồ Chí Minh hiện nay

CN. Nguyễn Thị Hương

 

3

Nghiên cứu xây dựng cơ chế chính sách khuyến khích huy động các nguồn vốn của nhà đầu tư trong và ngoài nước xây dựng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải

ThS. Trần Nhật Nguyên

 

4

Quá trình hình thành và phát triển một khu đô thị mới tiêu biểu tại TPHCM – Nghiên cứu điển hình Khu đô thị mới Phú Mỹ Hưng (Khu A)

TS. Nguyễn Thanh Nhã

 

5

Hợp đồng nghiên cứu khoa học theo pháp luật hiện hành và hướng hoàn thiện hợp đồng này từ góc nhìn quản trị tài sản trí tuệ

ThS. Vương Tịnh Mạch

 

6

Đánh giá các yếu tố đóng góp vào tăng trưởng kinh tế và đề xuất mô hình kinh tế phù hợp cho Thành phố Hồ Chí Minh

GS.TS. Nguyễn Thị Cành

 

7

Giải pháp tận dụng Hiệp định Thương mại tự do

ASEAN – Trung Quốc đẩy mạnh xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc

ThS. Trần Thy Ngọc Chi

 

8

Xây dựng hệ thống tiêu chí phục vụ công tác dự báo kinh tế  TP.HCM

ThS. Nguyễn Trúc Vân

 

9

Nghiên cứu tăng trưởng xanh trên địa bàn TPH.CM

ThS. Cao Minh Nghĩa

 

10

Đánh giá mức độ sẵn sàng của người dân TP.HCM trong việc nộp các loại phí đô thị

TS. Dư Phước Tân

 

11

Đánh giá Cơ chế điều phối triển khai Quy hoạch xây dựng Vùng đô thị TP.HCM

PGS.TS. Nguyễn Trọng Hòa

 

 

Nguồn: Phòng Quản lý khoa học.

(67647 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Tin hoạt động khoa học tháng 8 năm 2023 (17/9/2023)

Tin Hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 7 năm 2023 (1/8/2023)

Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 06 năm 2023 (5/7/2023)


Liên kết Web Liên kết Web
Số lượt truy cập Số lượt truy cập
25406496