HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Tin hoạt động khoa học tháng 03 năm 2019

 

08/3/2019
Hội đồng Thẩm định giữa kỳ đề tài 2018: “Công nghiệp văn hóa tại thành phố Hồ Chí Minh - Thực trạng và giải pháp phát triển” (Chủ nhiệm: CN. Lê Thị Dung).
12/3/2019
- Họp Hội đồng phân loại biệt thự xem xét hiện trạng 07 biệt thự cũ.
- Tiếp Đoàn cán bộ của Viện Nghiên cứu phát triển Kinh tế - Xã hội Hà Nội.
14/3/2019
Họp với Ủy ban nhân dân các quận huyện và Hội doanh nghiệp các quận huyện về trao đổi nhu cầu và tiếp nhận ý kiến của các đơn vị về nội dung cần triển khai công tác hội nhập kinh tế quốc tế và thực hiện các FTA.
15/3/2019
Họp góp ý dự thảo kế hoạch triển khai Quyết định 121/QĐ-TTg ngày 24/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.   
18/3/2019
Tiếp Công ty ABB về đô thị thông minh.
22/3/2019
Trung tâm Hỗ trợ hội nhập quốc tế tổ chức Hội thảo “Xung đột thương mại Mỹ - Trung: Những điểm doanh nghiệp cần lưu ý về phòng vệ thương mại”.
27/3/2019
Tiếp Đại sứ quán New Zealand.
29/3/2019
Thẩm định giữa kỳ đề tài 2018: “Chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh: Thực trạng và giải pháp” (Chủ nhiệm: ThS. Mai Thị Quế).

(31426 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Tin hoạt động khoa học tháng 8 năm 2023 (17/9/2023)

Tin Hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 7 năm 2023 (1/8/2023)

Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 06 năm 2023 (5/7/2023)


Liên kết Web Liên kết Web
Số lượt truy cập Số lượt truy cập
25388532