HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Tin hoạt động khoa học tháng 7 năm 2019

05/7/2019
Trung tâm Hội nhập quốc tế tổ chức khóa tập huấn “Sàn giao dịch công nghệ, khai thác thông tin khoa học công nghệ, kỹ năng tra cứu thông tin và lập hồ sơ đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ phục vụ hội nhập quốc tế”.
18/7/2019
- Xét duyệt đề cương đề tài 2019: “Đánh giá kết quả thực hiện và đề xuất giải pháp triển khai thành công các chỉ tiêu trong chương trình Giảm ngập nước giai đoạn 2016-2020, định hướng chỉ tiêu phấn đấu trong giai đoạn 2021-2025” (Chủ nhiệm: TS. Dư Phước Tân).
- Làm việc với Học viện Cán bộ về hợp tác đào tạo.
23/7/2019
- Xét duyệt đề cương đề tài 2019: “Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi ứng xử của công nhân trước những biến động kinh tế, xã hội ở Thành phố Hồ Chí Minh” (Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Thị Lê Uyên).
- Tiếp Nguyên Phó Thủ tướng Đức, Philipp Rosler.
24/7/2019
Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Nguyễn Thành Phong làm việc với Viện Nghiên cứu phát triển về Trung tâm Mô phỏng và Dự báo Kinh tế - Xã hội.
25/7/2019
Họp Hội đồng Phân loại biệt thự
29/7/2019
Tổ chức buổi tạo đàm với Viện Nghiên cứu phát triển Kinh tế - Xã hội Hà Nội và các sở, ban, ngành thành phố khảo sát, trao đổi về kinh nghiệm xây dựng khu đô thị theo hướng xanh – văn minh.
31/7/2019
Họp lấy ý kiến góp ý của các Bộ, sở, ban, ngành về dự thảo Thuyết minh Đề án “Nghiên cứu đề xuất giải pháp ứng dụng cơ chế TDR vào thực tiễn Thành phố Hồ Chí Minh”.

 

(15186 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Tin hoạt động khoa học tháng 8 năm 2023 (17/9/2023)

Tin Hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 7 năm 2023 (1/8/2023)

Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 06 năm 2023 (5/7/2023)


Liên kết Web Liên kết Web
Số lượt truy cập Số lượt truy cập
25449487