HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 11 năm 2021

02/11/2021

- Tập huấn khảo sát đề tài “Nghiên cứu đề xuất giải pháp phát triển hoạt động tái chế chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn TP.HCM”, Chủ nhiệm: ThS. Trịnh Thị Minh Châu.

- Họp nhóm đề tài Tỷ lệ điều tiết ngân sách TP.HCM

04/11/2021

- Làm việc với Hiệp hội Bất động sản TP.HCM.

06/11/2021

- Hội thảo khoa học "Dân số, lao động và chính sách an sinh xã hội trên địa bàn TPHCM".

11/11/2021

- Tập huấn khảo sát đề tài “Hiện tượng quy hoạch treo trên địa bàn TP.HCM – Kết quả giải quyết, những vấn đề đặt ra và giải pháp đề xuất”, Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Thị Cẩm Vân.

16/11/2021

- Họp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thống kê trao đổi các nội dung liên quan đến kịch bản tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2021 - 2025, thuộc Chương trình phát triển KT - XH TP.HCM.

17/11/2021

- Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân Thành phố làm việc với Viện Nghiên cứu phát triển về Chương trình phối hợp hoạt động năm 2022.

18/11/2021

- Xét duyệt đề cương đề án "Phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã TPHCM đến năm 2030", Chủ nhiệm: ThS. Cao Minh Nghĩa.

22/11/2021

- Họp về danh mục đề tài nghiên cứu khoa học năm 2022.

 

(22334 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Tin hoạt động khoa học tháng 8 năm 2023 (17/9/2023)

Tin Hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 7 năm 2023 (1/8/2023)

Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 06 năm 2023 (5/7/2023)


Liên kết Web Liên kết Web
Số lượt truy cập Số lượt truy cập
25365267