HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 10 năm 2022

06/10/2022

Hội thảo lần 2 đề tài "Người nước ngoài di cư đến Thành phố Hồ Chí Minh - Thực trạng và giải pháp", Chủ nhiệm: ThS. Trần Thị Lệ.

07/10/2022

Hội thảo lần 1 đề tài "Đời sống của người dân trong các dự án đầu tư xây dựng phục vụ phát triển Kinh tế - Xã hội ở Thành phố Hồ Chí Minh - Thực trạng và giải pháp", Chủ nhiệm: ThS. Trần Văn Phương.

12/10/2022

Hội thảo lần 2 đề tài "Đời sống của người dân trong các dự án đầu tư xây dựng phục vụ phát triển Kinh tế - Xã hội ở Thành phố Hồ Chí Minh - Thực trạng và giải pháp", Chủ nhiệm: ThS. Trần Văn Phương.

14/10/2022

Xét duyệt đề cương đề tài "Định hướng chuyển đổi số trong công tác quản lý đô thị trong và sau thời kỳ đại dịch Covid-19", Chủ nhiệm: TS. Phạm Trần Hải.

18/10/2022

Họp Hội đồng khoa học Viện Nghiên cứu phát triển.

31/10/2022

Nghiệm thu đề án "Con người đô thị", Chủ nhiệm: TS. Dư Phước Tân.

(27160 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Tin hoạt động khoa học tháng 8 năm 2023 (17/9/2023)

Tin Hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 7 năm 2023 (1/8/2023)

Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 06 năm 2023 (5/7/2023)


Liên kết Web Liên kết Web
Số lượt truy cập Số lượt truy cập
25392287