HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 6 năm 2022

6/6/2022

Họp Nhóm kinh tế tuần hoàn.

7/6/2022

Họp góp ý dự thảo Đề án phát triển Khu Công nghệ Y- Dược kỹ thuật cao.

9/6/2022

-Họp triển khai Quy hoạch TPHCM thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

- Tiếp Viện Nghiên cứu phát triển KT-XH tỉnh Bình Định.

10/6/2022

-     Làm việc với Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ.

-     Làm việc với Viện Nghiên cứu phát triển Kinh tế tuần hoàn.

14/6/2022

Họp Nhóm đề án "Con người đô thị" góp ý mẫu khung đề cương.

16/6/2022

Hội thảo Đề tài "Đề xuất giải pháp phát triển hoạt động tái chế chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn TPHCM". (Chủ nhiệm: ThS. Trịnh Thị Minh Châu).

17/6/2022

Họp nhóm lập Quy hoạch TPHCM thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

22/6/2022

-Xét duyệt đề cương đề án nghiên cứu khoa học "Xây dựng chiến lược phát triển Khu Công nghệ cao TPHCM đến năm 2030" (Chủ nhiệm: ThS. Phan Thụy Kiều).

-Tiếp đoàn Nghiên cứu của Viện Kinh tế Việt Nam.

27/6/2022

Họp góp ý chuẩn bị bài tham luận tổng kết Nghị quyết 53 và Kết luận 27 về liên kết Vùng Đông Nam Bộ và Vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam.

28/6/2022

Họp triển khai đề tài "Con người đô thị".

30/6/2022

Phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè tổ chức Hội thảo khoa học "Tiềm năng và triển vọng phát triển Huyện Nhà Bè thành đô thị vệ tinh của Thành phố".

(16850 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Tin hoạt động khoa học tháng 8 năm 2023 (17/9/2023)

Tin Hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 7 năm 2023 (1/8/2023)

Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 06 năm 2023 (5/7/2023)


Liên kết Web Liên kết Web
Số lượt truy cập Số lượt truy cập
25383773