HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Tin hoạt dộng nghiên cứu khoa học tháng 7 năm 2022

01/7/2022

-Nghiệm thu chính thức đề tài" Tác động quản trị rủi ro tài chính đến hiệu quả hoạt động doanh nghiệp nhỏ và vừa: Nghiên cứu tại TP.HCM" (Chủ nhiệm: Thạc sỹ Mã Văn Tuệ).

-Họp triển khai các công việc tiếp thep của Nhóm kỹ thuật "Kinh tế tuần hoàn hướng đến phát triển bền vững trên địa bàn TPHCM"

5/7/2022

-Tiếp Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế TW.

-Họp với các cơ quan, đơn vị và chuyên gia để trao đổi thống nhất nội dung Đề cương mẫu và phương thức triển khai hiệu quả các Đề án Đầu tư - Xây dựng các huyện thành quận (hoặc thành phố thuộc Thành phố Hồ Chí Minh) giai đoạn 2021-2030

6/7/2022

Phối hợp với Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học “Chặng đường 20 năm hình thành và phát triển Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh - Định hướng chiến lược đến năm 2030”

8/7/2022

-Tiếp Đoàn Gojek.

14/7/2022

Diễn đàn Kinh tế VN trong bối cảnh hậu bình thướng mới của xung đột Nga-Ukraine, hướng đi nào cho BĐS và TTCK.

15/7/2022

Xét duyệt đề cương đề tài “Xây dựng công cụ tích hợp tiến trình dữ liệu và dự báo vĩ mô ứng dụng mạng nơ-ron nhân tạo” (Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Trúc Vân)

18/7/2022

Tiếp Đoàn UBND Q. Tân Phú.

21/7/2022

-Phối hợp với Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Tọa đàm khoa học "Đánh giá kết quả hoạt động của Khu CNC TPHCM đến năm 2022 - Định hướng phát triển đến năm 2030".

-Họp Hội đồng thẩm định tài chính 03 đề tài năm 2022:

+Đề tài “Chuyển đổi kĩ năng nghề nghiệp và đảm bảo việc làm thỏa đáng cho cho người lao động tại doanh nghiệp” (Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Thị Lê Uyên)

+Đề tài “Lao động di cư đến Thành phố Hồ Chí Minh – Thực trạng và xu hướng” (Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Thị Hoài Hương)

- Đề tài “Tái nghèo ở Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay – Thực trạng và giải pháp” (Chủ nhiệm: CN. Nguyễn Tôn Thị Tường Vân)

29/7/2022

Họp Hội đồng thẩm định tài chính 02 đề tài, đề án năm 2022:

- Đề tài “Giáo dục trực tuyến với bậc trung học phổ thông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh – Vấn đề và giải pháp” (Chủ nhiệm: ThS. Phan Thị Tuyết Oanh)

- Đề án “Xây dựng chiến lược phát triển Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030” (Chủ nhiệm: ThS. Phan Thụy Kiều)

(10868 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Tin hoạt động khoa học tháng 8 năm 2023 (17/9/2023)

Tin Hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 7 năm 2023 (1/8/2023)

Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 06 năm 2023 (5/7/2023)


Liên kết Web Liên kết Web
Số lượt truy cập Số lượt truy cập
25450076