HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 11 năm 2022

04/11/2022

Hội đồng nghiệm thu chính thức đề tài "Xây dựng văn hóa cộng đồng cư dân đô thị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh", Chủ nhiệm: CN. Nguyễn Thị Thanh Tâm.

10/11/2022

Tiếp Viện Công nghệ thông tin thuộc Đại học Quốc Gia Hà Nội về công tác chuyển đổi số.

22/11/2022

Làm việc với Hiệp hội nhựa Thành phố Hồ Chí Minh.

23/11/2022

Hội đồng xét duyệt đề cương đề tài "Định hướng chuyển đổi Kinh tế tuần hoàn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh hướng đến sự phát triển bền vững", Chủ nhiệm: ThS. Phạm Bình An và PGS. TS Nguyễn Hồng Quân.

24/11/2022

Hội nghị - Hội thảo triển khai kế hoạch lập quy hoạch Thành phố Hồ Chí Minh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

25/11/2022

-Hội đồng nghiệm thu chính thức đề tài "Người nước ngoài di cư đến Thành phố Hồ Chí Minh - Thực trạng và giải pháp", Chủ nhiệm: CN. Trần Thị Lệ.

-Hội thảo khoa học "Cải tạo chung cư cũ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh".

28/11/2022

Họp Nhóm Đề án đầu tư xây dựng Huyện Bình Chánh, Huyện Cần Giờ.

29/11/2022

Họp với nhóm chuyên gia Ngân hàng thế giới (HWG) về sản phẩm đầu ra về xử lý nước thải của nhóm kinh tế tuần hoàn.

(14969 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Tin hoạt động khoa học tháng 8 năm 2023 (17/9/2023)

Tin Hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 7 năm 2023 (1/8/2023)

Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 06 năm 2023 (5/7/2023)


Liên kết Web Liên kết Web
Số lượt truy cập Số lượt truy cập
25451633