HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Tin hoạt dộng nghiên cứu khoa học tháng 8 năm 2022

3/8/2022

Làm việc với Quận ủy quận Bình Tân.

4/8/2022

Xét duyệt đề cương nhiệm vụ NCKH "Nghiên cứu mô hình DSGE để xây dựng kịch bản tăng trưởng kinh tế TPHCM trong bối cảnh dịch Covid-19" (Chủ nhiệm: ThS. Lê Chí Hùng).

5/8/2022

- Họp trao đổi Đề cương nhiệm vụ Phương án phát triển thủy lợi giảm ngập Thành phố

- Làm việc với Hiệp hội Doanh nghiệp và VCCI.

9/8/2022

Họp Tổ nghiên cứu xây dựng Đề án "Định hướng phát triển Q.Tân Phú đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050".

10/8/2022

Hội thảo "Đánh giá đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn TP, định hướng các ngành nghề đầu tư trực tiếp nước ngoài"(Chủ nhiệm: ThS. Hồ Thủy Tiên).

12/8/2022

-Thẩm định giữa kỳ nhiệm vụ NCKH "Giải pháp thúc đẩy việc khai thác các khu đất đô thị chưa được sử dụng theo quy hoạch trên địa bàn TPHCM" (Chủ nhiệm: TS. Phạm Trần Hải).

-Nghiệm thu chính thức nhiệm vụ NCKH "Nghiên cứu đề xuất giải pháp phát triển hoạt động tái chế chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn TPHCM" (Chủ nhiệm: ThS. Trịnh Thị Minh Châu).

16/8/2022

Họp Tổ nghiên cứu xây dựng Đề án "Định hướng phát triển Q.Tân Phú đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050".

22/8/2022

Họp về Đề án thương hiệu TPHCM.

29/8/2022

-  Họp nhóm kinh tế chia sẻ.

-  Họp Nhóm kinh tế tuần hoàn.

30/8/2022

- Buổi thảo luận trao đổi về chương trình "Chặng đường tiếp theo".

- Thẩm định giữa kỳ nhiệm vụ NCKH "Người nước ngoài di cư đến TPHCM - Thực trạng và giải pháp" (Chủ nhiệm: ThS. Trần Thị Lệ).

31/8/2022

Thẩm định giữa kỳ nhiệm vụ NCKH "Hoạt động của Hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở trên địa bàn TPHCM - Thực trạng và giải pháp" (Chủ nhiệm: CN. Nguyễn Thị Hương).  

(8422 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Tin hoạt động khoa học tháng 8 năm 2023 (17/9/2023)

Tin Hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 7 năm 2023 (1/8/2023)

Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 06 năm 2023 (5/7/2023)


Liên kết Web Liên kết Web
Số lượt truy cập Số lượt truy cập
25387846