HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Tin hoạt dộng nghiên cứu khoa học Tháng 01 năm 2022

04/01/2022

- Họp Nhóm nghiên cứu Đề án “Con người đô thị”

17/01/2022

- Họp về đề xuất các lĩnh vực cần hỗ trợ của Ngân hàng Thế giới về kinh tế tuần hoàn.

21/01/2022

- Hội thảo khoa học "Cơ chế, chính sách đặc thù cho Thành phố Thủ Đức".

25/01/2022

- Họp tổng kết Chương trình phục hồi và phát triển Kinh tế - Xã hội Thành phố giai đoạn 2022 – 2025.

- Họp Tổ Nghiên cứu đề án kinh tế tuần hoàn.

26/01/2022

- Họp Nhóm nghiên cứu Đề án kinh tế tập thể.

28/01/2022

- Họp với Sở Công thương triển khai đề án Nghiên cứu khoa học “Đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội doanh nghiệp 04 ngành công nghiệp trọng yếu TP.HCM (2010 – 2018).

(16111 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Tin hoạt động khoa học tháng 8 năm 2023 (17/9/2023)

Tin Hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 7 năm 2023 (1/8/2023)

Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 06 năm 2023 (5/7/2023)


Liên kết Web Liên kết Web
Số lượt truy cập Số lượt truy cập
25380389