HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 01 năm 2023

04/01/2023

Họp về đề xuất cơ chế huy động các chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài nước tham gia cùng TP trong tư vấn xây dựng và biện pháp chính sách.

10/01/2023

Họp về đề xuất cơ chế huy động các chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài nước tham gia cùng TP trong tư vấn xây dựng và biện pháp chính sách.

31/01/2023

Họp về thuyết minh đề án đề xuất cơ chế huy động các chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài nước tham gia cùng TP trong tư vấn xây dựng và biện pháp chính sách.

(8630 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Tin hoạt động khoa học tháng 8 năm 2023 (17/9/2023)

Tin Hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 7 năm 2023 (1/8/2023)

Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 06 năm 2023 (5/7/2023)


Liên kết Web Liên kết Web
Số lượt truy cập Số lượt truy cập
25369271