HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 4 năm 2022

4/4/2022

Làm việc trực tuyến với Nhóm công tác chung của Thành phố với Ngân hàng Thế giới về "Kinh tế tuần hoàn hướng đến phát triển bền vững trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh".

6/4/2022

 - Họp góp ý định hướng phát triển Huyện Cần Giờ đến năm 2030

 - Họp góp ý về thuyết minh đề cương của nhóm AVSE Global

8/4/2022

Sinh hoạt học thuật “Giới thiệu và hướng dẫn sử dụng nền tảng chia sẻ dữ liệu không gian địa lý tài nguyên và môi trường TP.HCM”. Báo cáo viên: Bùi Hồng Sơn, GĐ. Trung tâm CNTT Tài nguyên – Môi trường.

12/4/2022

Họp với Sở TN&MT và Sở KH&ĐT về xác định dự án điển hình trong huy động vốn tư nhân và vốn hỗn hợp trong việc quản lý chất thải rắn

14/4/2022

Xét duyệt đề cương đề tài "Tái nghèo ở TPHCM hiện nay - Thực trạng và giải pháp". Chủ nhiệm: CN. Nguyễn Tôn Thị Tường Vân.

19/4/2022

- Xét duyệt đề cương đề tài "Chuyển đổi kĩ năng nghề nghiệp và đảm bảo việc làm thỏa đáng cho người lao đông tại doanh nghiệp". Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Thị Lê Uyên.

 - Làm việc với Ban Quản lý Khu chế xuất – Khu công nghiệp Thành phố

21/4/2022

- Xét duyệt đề cương đề tài "Lao động di cư đến TPHCM - Thực trạng và xu hướng". Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Thị Hoài Hương.

-  Xét duyệt đề cương đề tài "Đánh giá chuỗi cung ứng hàng hóa TPHCM". Chủ nhiệm: ThS. Tô Thị Thùy Trang.

25/4/2022

-  Làm việc với Ban Quản lý Khu Công nghệ cao

26/4/2022

-  Hội thảo "Xây dựng văn hóa cộng đồng cư dân đô thị trên địa bàn TPHCM". Chủ nhiệm: CN. Nguyễn Thị Thanh Tâm.

-  Xét duyệt đề cương đề tài "Giáo dục trực tuyến đối với bậc trung học phổ thông trên địa bàn TPHCM - Vấn đề và giải pháp". Chủ nhiệm: ThS. Phan Thị Tuyết Oanh.

-  Làm việc trực tuyến với Nhóm công tác chung của Thành phố với Ngân hàng Thế giới về "Kinh tế tuần hoàn hướng đến phát triển bền vững trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh".

29/4/2022

Sinh hoạt học thuật "Chia sẻ kinh nghiệm về nhu cầu và kỹ thuật khai thác các bộ dữ liệu phổ biến". Báo cáo viên: ThS. Vũ Ngọc Anh.

(9849 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Tin hoạt động khoa học tháng 8 năm 2023 (17/9/2023)

Tin Hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 7 năm 2023 (1/8/2023)

Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 06 năm 2023 (5/7/2023)


Liên kết Web Liên kết Web
Số lượt truy cập Số lượt truy cập
25402839