HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Tin hoạt động nghiên cứu khoa học Tháng 10/2012

30/10/2012

-     Xét duyệt đề cương đề tài “Tái cấu trúc nhóm ngành dịch vụ cao cấp trên địa bàn TP.HCM giai đoạn 2011-2020” (CTHĐ: TS. Đinh Sơn Hùng)

26/10/2012

-     Xét duyệt đề cương đề tài “Xây dựng cơ chế thu phí phục vụ phát triển hạ tầng đô thị tại TP.HCM” (CTHĐ: PGS.TS. Nguyễn Trọng Hòa)

24/10/2012

-     Nghiệm thu chính thức đề tài “Đánh giá nguồn vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài (FDI) trên địa bàn TP.HCM: Vấn đề đặt ra và biện pháp quản lý” (CTHĐ: TS. Đinh Sơn Hùng)

-     Xét duyệt đề cương đề tài “Nghiên cứu mô hình hợp nhất, quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu về QHXD đô thị” (CTHĐ: PGS.TS. Nguyễn Trọng Hòa)

23/10/2012

-     Nghiệm thu cơ sở đề tài “Mô hình quy hoạch xây dựng và quản lý xây dựng của TP trong điều kiện biến đổi khí hậu” (CTHĐ: PGS.TS. Nguyễn Trọng Hòa)

18/10/2012

-     Sinh hoạt học thuật “Kỹ năng viết tin” sự kiện hội nghị, hội thảo cho website Viện -  Trình bày: Anh Trúc Phương, Chị Chi, Chị Duy Oanh.

02/10/2012

-     Nghiệm thu chính thức đề tài “Đánh giá nguồn vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài trên địa bàn TP - Vấn đề đặt ra và biện pháp quản lý” (CTHĐ: TS. Đinh Sơn Hùng)

-     Xét duyệt đề cương đề tài “Thí điểm đánh giá cơ chế phản hồi của chính quyền phương, xã trên địa bàn TP.HCM bằng công cụ thẻ báo cáo công dân” (CTHĐ: PGS.TS. Nguyễn Trọng Hòa)

 

PA.

(105993 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Tin hoạt động khoa học tháng 8 năm 2023 (17/9/2023)

Tin Hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 7 năm 2023 (1/8/2023)

Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 06 năm 2023 (5/7/2023)


Liên kết Web Liên kết Web
Số lượt truy cập Số lượt truy cập
25380964