HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 12 năm 2021

06/12/2021

- Hội nghị tập huấn điều tra xã hội học phục vụ đánh giá xác định Chỉ số cải cách hành chính của Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, quận, huyện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh năm 2021.

10/12/2021

- Hội thảo khoa học "Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2021-2025".

21/12/2021

- Hội thảo "Hiện tượng quy hoạch "treo" trên địa bàn TP.HCM - Kết quả giải quyết, những vấn đề đặt ra và giải pháp đề xuất".

27/12/2021

- Hội đồng nghiệm thu chính thức nhiệm vụ NCKH "Giải pháp đào tạo lại lực lượng lao động trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư tại TPHCM", Chủ nhiệm: ThS. Lê Thanh Hải.

- Họp nhóm nghiên cứu đề án “Con người đô thị”.

(16066 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Tin hoạt động khoa học tháng 8 năm 2023 (17/9/2023)

Tin Hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 7 năm 2023 (1/8/2023)

Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 06 năm 2023 (5/7/2023)


Liên kết Web Liên kết Web
Số lượt truy cập Số lượt truy cập
25414465