HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 9 năm 2022

15/09/2022

- Hội thảo đề án “Phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030” (Chủ nhiệm: ThS. Cao Minh Nghĩa).

- Hội thảo đề án “Tăng cường năng lực tài chính cho Quỹ Phát triển nhà ở để thực hiện đầy đủ các chức năng đầu tư và phát triển nhà ở trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh” (Chủ nhiệm: ThS. Phạm Bình An).

19/09/2022

Thẩm định giữa kỳ đề tài “Đời sống của người dân trong các dự án đầu tư xây dựng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội ở Thành phố Hồ Chí Minh – Thực trạng và giải pháp” (Chủ nhiệm: ThS. Trần Văn Phương).

20/09/2022

Hội thảo đề án "Con người đô thị" (Chủ nhiệm: TS. Dư Phước Tân).

22/09/2022

-Hội thảo lần 1 đề tài “Người nước ngoài di cư đến Thành phố Hồ Chí Minh – Thực trạng và giải pháp” (Chủ nhiệm: ThS. Trần Thị Lệ).

-Xét duyệt đề cương đề tài "Tính đồng bộ về đầu tư xây dựng giữa hệ thống công trình kết cấu hạ tầng giao thông và các dự án phát triển nhà ở trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh: thực trạng, nguyên nhân và các giải pháp chính sách" (Chủ nhiệm: ThS. Lê Hồng Nhật).

-Thẩm định giữa kỳ đề tài "Thực trạng và giải pháp phát triển công nghệ tài chính (Fintech) tại Thành phố Hồ Chí Minh (Chủ nhiệm: ThS. Trần Văn Phúc).

27/09/2022

Hội thảo lần 2 đề tài "Xây dựng văn hóa cộng đồng cư dân đô thị trên địa bàn TPHCM" (Chủ nhiệm: CN. Nguyễn Thị Thanh Tâm).

28/09/2022

Hội thảo lần 2 đề tài “Hiện tượng quy hoạch "treo" trên địa bàn TPHCM - Kết quả giải quyết, những vấn đề đặt ra và giải pháp đề xuất” (Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Thị Cẩm Vân).

29/09/2022

Hội thảo đề tài "Hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh - Thực trạng và giải pháp" (Chủ nhiệm: CN. Nguyễn Thị Hương).

(6570 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Tin hoạt động khoa học tháng 8 năm 2023 (17/9/2023)

Tin Hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 7 năm 2023 (1/8/2023)

Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 06 năm 2023 (5/7/2023)


Liên kết Web Liên kết Web
Số lượt truy cập Số lượt truy cập
25382570