HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Tin hoạt động khoa học tháng 8 năm 2019

03/8/2019

Họp Hội đồng thẩm định giữa kỳ nhiệm vụ nghiên cứu khoa học "Phát triển không gian ngầm tại TPHCM: trường hợp khu trung tâm hiện hữu (930 ha)".

08/8/2019

Họp Hội đồng khoa học Viện Nghiên cứu phát triển.

12/8/2019

Làm việc với Viện Incheon, Hàn Quốc.

13/8/2019

Tập huấn khảo sát đề tài "Quá trình tham gia bảo hiểm xã hội ở TPHCM - Thực trạng và giải pháp".

21/8/2019

Họp Hội đồng xét duyệt đề cương nhiệm vụ nghiên cứu khoa học "Giải pháp nâng cao tỷ trọng đóng góp của các ngành công nghiệp công nghệ cao đối với tăng trưởng kinh tế trên địa bàn TPHCM".

22/8/2019

Họp Hồi đồng xét duyệt đề cương đề án khoa học "Nghiên cứu áp dụng các công cụ kinh tế điều chỉnh những hành vi tiêu dùng không hợp lý, những sản phẩm có hại sức khỏe, văn hóa và môi trường".

23/8/2019

Hội thảo nhiệm vụ nghiên cứu khoa học "Giải pháp thúc đẩy ứng dụng công nghệ cao trong phát triển nông nghiệp tại địa bàn TPHCM".

27/8/2019

Xét duyệt đề cương đề án khoa học "Định hướng phát triển các ngành công nghệ cao và các giải pháp giảm thâm dụng lao động tại các doanh nghiệp đang thâm dụng lao động trên địa bàn TP".

 

(19275 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Tin hoạt động khoa học tháng 8 năm 2023 (17/9/2023)

Tin Hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 7 năm 2023 (1/8/2023)

Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 06 năm 2023 (5/7/2023)


Liên kết Web Liên kết Web
Số lượt truy cập Số lượt truy cập
25399409