HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 9 năm 2019

06/9/2019

Xét duyệt đề cương Đề án năm 2019: “Nghiên cứu đánh giá tình hình kinh tế - xã hội TP.HCM giai đoạn 2016-2020 và dự báo kịch bản phát triển giai đoạn 2021-2025” (Chủ nhiệm: TS. Trương Thị Mai Hương).

18/9/2019

Họp góp ý đề cương Đánh giá tác động của quy định về diện tích nhà ở bình quân để đăng ký thường trú vào chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ của tổ chức, cá nhân tại TP.HCM được áp dụng tiêu chuẩn 20m2 sàn/người.

20/9/2019

Xét duyệt đề cương đề tài 2019: “Xây dựng tiêu chí đánh giá đô thị tăng trưởng xanh tại TP.HCM – Đề xuất giải pháp áp dụng bộ tiêu chí vào công tác quy hoạch - xây dựng đô thị tăng trưởng xanh tại TP.HCM” (Chủ nhiệm: ThS.KTS. Nguyễn Ngọc Phước Đại).

27/9/2019

- Trung tâm Hỗ trợ hội nhập phối hợp với Cục phòng vệ thương mại – Bộ Công Thương tổ chức Hội thảo “Chính sách và quy định về xuất xứ và chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại”.

- Họp góp ý dự thảo văn kiện Đại hội chuyên đề về đô thị theo Công văn số 8527/VP-TH ngày 19/9/2019.

28/9/2019

Trung tâm Hỗ trợ hội nhập phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị cam kết về lao động trong hiệp định CPTPP và EVFTA.

(27832 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Tin hoạt động khoa học tháng 8 năm 2023 (17/9/2023)

Tin Hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 7 năm 2023 (1/8/2023)

Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 06 năm 2023 (5/7/2023)


Liên kết Web Liên kết Web
Số lượt truy cập Số lượt truy cập
25396295