HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Tin hoạt động khoa học tháng 10 năm 2019

 

10/10/2019

Hội thảo khoa học "Chất lượng cuộc sống của công nhân TPHCM hiện nay"

14/10/2019

Hội thảo “Phân tích lợi thế so sánh  của Tỉnh Bình Phước nhằm xây dựng chiến lược phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới”

17/10/2019

Hội đồng xét duyệt đề cương "Nhiệm vụ giải pháp đào tạo lại lực lượng lao động trong bối cảnh Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 tại TP.HCM"

18/10/2019

Tọa đàm khoa học "Xây dựng nền kinh tế vì con người với tầm nhìn 2030, hướng tới 2045: trường hợp của VN và minh họa với TPHCM"

30/10/2019

Hội thảo "Tác động của Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và kinh tế số đến nguồn nhân lực, cách thức vận hành và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của Thành phố"

(22698 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Tin hoạt động khoa học tháng 8 năm 2023 (17/9/2023)

Tin Hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 7 năm 2023 (1/8/2023)

Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 06 năm 2023 (5/7/2023)


Liên kết Web Liên kết Web
Số lượt truy cập Số lượt truy cập
25393800