HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Tin hoạt động khoa học tháng 12 năm 2019

12/12/2019

-   Sinh hoạt học thuật Đánh giá kết quả sơ bộ tổng điều tra dân số TP.HCM, Hà Nội (Người báo cáo: TS. Patrick).

14/12/2019

-     Nghiệm thu chính thức đề tài “Thiết kế đô thị tại TP.HCM: Thực trạng và giải pháp đưa vào quản lý trong thực tế” (Chủ nhiệm: ThS. KTS. Đỗ Nguyên Phong).

18/12/2019

-Hội thảo chuyên đề “Thực trạng triển khai các giải pháp giảm ngập nước trong 5 năm qua và đề xuất các giải pháp và chỉ tiêu định hướng cho giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn Thành phố”.

19/12/2019

- Diễn đàn hội nhập kinh tế quốc tế TP.HCM năm 2019 với chủ đề “Nâng cao năng lực tiếp cận thị trường Liên minh Châu Âu (EU) thông qua Hiệp định Thương mại tự do Việt nam – EU”.

- Phối hợp với Sở Du lịch tổ chức Tọa đàm khoa học “Xác định rào cản và xây dựng lộ trình để Thành phố trở thành Trung tâm mua sắm – Trung tâm thương mại khu vực và cả nước”.

20/12/2019

- Phối hợp với Sở Công Thương tổ chức Tọa đàm khoa học “Xác định rào cản và xây dựng lộ trình để Thành phố trở thành Trung tâm mua sắm – Trung tâm thương mại khu vực và cả nước”.

24/12/2019

-     Tổ chức Hội thảo “Phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN – Một số vấn đề thực tiễn của TP.HCM”.

28/12/2019

-     Thẩm định giữa kỳ đề tài 2018: Khu dân cư mới trên địa bàn TP.HCM: Thực trạng về đầu tư xây dựng - quản lý sau đầu tư xây dựng và các giải pháp chính sách sách (Chủ nhiệm: ThS. Phạm Trần Hải).

30/12/2019

-     Hội thảo khoa học “Rào cản khởi nghiệp”.

(17126 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Tin hoạt động khoa học tháng 8 năm 2023 (17/9/2023)

Tin Hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 7 năm 2023 (1/8/2023)

Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 06 năm 2023 (5/7/2023)


Liên kết Web Liên kết Web
Số lượt truy cập Số lượt truy cập
25434124