HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Tin hoạt động khoa học tháng 6 năm 2019

 

01/6/2019

Nghiệm thu chính thức đề tài 2018: “Nhà ở xây dựng không phép và sai phép trên địa bàn vùng ven Thành phố Hồ Chí Minh trong quá trình đô thị hóa – Những vấn đề đặt ra và các giải pháp đề xuất (Chủ nhiệm: TS. Dư Phước Tân)

04/6/2019

Họp Hội đồng thanh lý đề tài 2018: “Nhận diện tiềm năng và lợi thế trong quản lý phát triển không gian đô thị Thành phố Hồ Chí Minh theo hướng bền vững” (Chủ nhiệm: GS.TS. Nguyễn Trọng Hòa).

05/6/2019

Xét duyệt đề cương đề tài 2019:

- “Giải pháp nâng cao sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ y tế công lập trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh” (Chủ nhiệm: TS. Trần Anh Tuấn)

- “Giải pháp nâng cao sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công lập trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh” (Chủ nhiệm: CN. Kiều Thúy Ngọc)

14/6/2019

Phối hợp với Ban Văn hóa xã hội và Ban Đô thị - Hội đồng nhân dân thành phố, Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức Hội thảo khoa học “Bảo tồn di sản và cảnh quan kiến trúc đô thị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

20/6/2019

Họp Hội đồng khoa học Viện xét duyệt chủ đề Nghiên cứu khoa học  năm 2020, góp ý bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng khoa học Viện

24/6/2019

Nghiệm thu chính thức đề tài 2018: “Đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh: Thực trạng và giải pháp (Trường hợp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy)” (Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Thị Hà)

25/6/6019

Trung tâm Hội nhập quốc tế tổ chức Hội thảo “Cạnh tranh thương mại Mỹ - Trung: Cơ hội hay thách thức với doanh nghiệp” 

27/6/2019

- Nghiệm thu chính thức đề tài 2018: “Chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh - Thực trạng và giải pháp” (Chủ nhiệm: ThS. Mai Thị Quế)

- Sinh hoạt học thuật định kỳ

28/6/2019

- Thẩm định giữa kỳ đề tài 2018: “Giải pháp thúc đẩy ứng dụng công nghệ cao trong phát triển nông nghiệp tại địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh” (Chủ nhiệm: ThS. Phan Thị Xuân Diệu)

- Nghiệm thu chính thức đề tài 2018: “Công nghiệp văn hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh  - Thực trạng và giải pháp phát triển” (Chủ nhiệm: CN. Lê Thị Dung)

- Họp Hội đồng Phân loại biệt thự thẩm định kết quả phân loại biệt thự cũ

(20274 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Tin hoạt động khoa học tháng 8 năm 2023 (17/9/2023)

Tin Hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 7 năm 2023 (1/8/2023)

Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 06 năm 2023 (5/7/2023)


Liên kết Web Liên kết Web
Số lượt truy cập Số lượt truy cập
25433554