HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Tin hoạt động khoa học tháng 01 năm 2019

 

03/01/2019
Sinh hoạt học thuật Phòng Nghiên cứu quản lý đô thị.
05/01/2019
Nghiệm thu chính thức đề tài “Giải pháp đưa thành phố Hồ Chí Minh thành Thành phố khởi nghiệp” (Chủ nhiệm: ThS. Hồ Thủy Tiên).
14/01/2019
đến
16/01/2018
Phối hợp với Trường Đại học Ngân hàng tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế Thường niên lần thứ hai năm 2019 về Kinh tế lượng với chủ đề “Ngoài các phương pháp xác suất thống kê truyền thống trong kinh tế học”.
21/01/2018
Thẩm định giữa kỳ đề tài “Nhà ở xây dựng không phép và sai phép trên địa bàn vùng ven thành phố Hồ Chí Minh trong quá trình đô thị hóa – những vấn đề đặt ra và các giải pháp đề xuất” (Chủ nhiệm: TS. Dư Phước Tân).
28/01/2019
Nghiệm thu chính thức đề tài “Đánh giá việc sử dụng hồ sơ quy hoạch hạ tầng kỹ thuật trong quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch” (Chủ nhiệm: ThS. Phạm Thị Thảo).
29/01/2019
Họp Hội đồng Phân loại biệt thự.

 

(32533 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Tin hoạt động khoa học tháng 8 năm 2023 (17/9/2023)

Tin Hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 7 năm 2023 (1/8/2023)

Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 06 năm 2023 (5/7/2023)


Liên kết Web Liên kết Web
Số lượt truy cập Số lượt truy cập
25395863