HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Tin hoạt động khoa học tháng 4 năm 2019

 

04/4/2019

Trung tâm CIIS báo cáo sinh hoạt chuyên đề học thuật “Phương pháp đánh giá tác động FTA đến kinh tế - xã hội địa phương”.

08/4/2019

Xét duyệt đề cương đề án “Nghiên cứu xây dựng và thực hiện thí điểm việc điều chỉnh tăng mức thu các loại phí liên quan đến đăng ký mới và lệ phí lưu hành của các phương tiện giao thông; xây dựng các biện pháp kinh tế, hành chính với lộ trình phù hợp nhằm hạn chế nhu cầu xe máy lưu thông” (Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Thị Cẩm Vân).

10/4/2019

- Trung tâm CIIS phối hợp với Vụ Chính sách Thương mại Đa biên, Bộ Công Thương tổ chức Hội thảo “Cơ hội tiếp cận thị trường Ca-na-da trong Hiệp định CPTPP”.

- Xét duyệt đề cương đề tài 2019: “Dịch vụ xã hội cho người lao động nhập cư tại các khu chế xuất – khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay: Thực trạng và giải pháp” (Chủ nhiệm: ThS. Lương Ngọc Thảo).

11/4/2019

Hội thảo đề tài 2018: “Nhà ở xây dựng không phép và sai phép trên địa bàn vùng ven Thành phố Hồ Chí Minh trong quá trình đô thị hóa – Những vấn đề đặt ra và các giải pháp đề xuất” (Chủ nhiệm: TS. Dư Phước Tân) .

12/4/2019

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Thành Phong và Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trần Vĩnh Tuyến kiểm tra Trung tâm Mô phỏng dự báo kinh tế xã hội.

13/4/2019

Xét duyệt đề cương đề án khoa học “Nghiên cứu thực trạng và giải pháp nhằm thiểu các rào cản và chi phí giao dịch trên thị trường lao động Thành phố Hồ Chí Minh (Chủ nhiệm: PGS.TS. Nguyễn Văn Trình).

17/4/2019

Tiếp Đoàn Thư viện Quốc hội Jakarta, Indonesia.

18/4/2019

Hội thảo đề tài 2018: “Công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh – Thực trạng và giải pháp phát triển” (Chủ nhiệm: CN. Lê Thị Dung).

19/4/2019

- Hội thảo đề tài 2018: “Chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh – Thực trạng và giải pháp” (Chủ nhiệm: ThS. Mai Thị Quế).

- Tiếp đồng chí Nguyễn Hoàng Anh, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu phụ nữ.

23/4/2019

- Hội thảo đề tài 2018: “Đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh: Thực trạng và giải pháp (trường hợp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy) (Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Thị Hà).

- Tiếp Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Định.

24/4/2019

Xét duyệt đề cương đề tài 2019: “Quá trình thực thi chính sách BHXH ở Thành phố Hồ Chí Minh – Thực trạng và giải pháp” (Chủ nhiệm: CN. Nguyễn Thái Đặng Hồng Ân).

(22589 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Tin hoạt động khoa học tháng 8 năm 2023 (17/9/2023)

Tin Hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 7 năm 2023 (1/8/2023)

Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 06 năm 2023 (5/7/2023)


Liên kết Web Liên kết Web
Số lượt truy cập Số lượt truy cập
25418221