HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Tin hoạt động khoa học tháng 12 năm 2018

 

03/12/2018
Tiếp Nguyên Phó Thủ tướng Israel và Hội đồng Lý luận Trung ương về kinh nghiệm phát triển của Israel và những gợi ý cho Việt Nam.
04/12/2018
Làm việc với Hội bảo vệ thiên nhiên và môi trường thành phố.
06/12/2018
- Hội thảo khoa học “Chuyển nhượng Quyền phát triển Bất động sản (TDR): Kinh nghiệm thực tiễn và khả năng áp dụng tại Thành phố Hồ Chí Minh”.
- Tiếp Phó Giám đốc công nghệ thông tin Trường Đại học ASU.
13/12/2018
Hội thảo 02 đề tài 2017:
- Giải pháp phát triển sản phẩm du lịch Thành phố Hồ Chí Minh(Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Trúc Vân).
- Giải pháp đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành Thành phố khởi nghiệp (Chủ nhiệm: ThS. Hồ Thủy Tiên).
19/12/2018
Tiếp Đoàn Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội.
20/12/2018
Phối hợp với Báo Doanh nhân Sài Gòn tổ chức Hội thảo khoa học “Vận dụng cơ chế đặc thù để phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh”.
22/12/2018
Nghiệm thu chính thức Đề án “Tái cấu trúc nền kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2013-2020” (Chủ nhiệm: TS. Trần Anh Tuấn).
24/12/2018
Xét duyệt đề cương đề tài năm 2018: “Thị trường khoa học và công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh: thực trạng và giải pháp” (Chủ nhiệm: PGS.TS. Nguyễn Văn Trình).
27/12/2018
Nghiệm thu chính thức đề tài 2016: “Đánh giá khả năng tác động của Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) đến một số lĩnh vực kinh tế trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh(Chủ nhiệm: ThS. Phạm Bình An).
28/12/2018
- Hội nghị Cán bộ - Viện chức năm 2019 và tổng kết công tác năm 2018 của Viện Nghiên cứu phát triển.
- Xét duyệt đề cương đề tài năm 2018: “Nghiên cứu tăng quyền tự chủ ngân sách Thành phố Hồ Chí Minh” (Chủ nhiệm: PGS.TS. Vương Đức Hoàng Quân).
29/12/2018
- Xét duyệt đề cương đề tài năm 2018: “Nghiên cứu tăng quyền tự chủ ngân sách Thành phố Hồ Chí Minh” (Chủ nhiệm: ThS. Hồ Thủy Tiên).
- Nghiệm thu chính thức đề tài 2017: "Phát triển nguồn nhân lực của các ngành nghề tự do dịch chuyển trong ASEAN tại Thành phố Hồ Chí Minh trong điều kiện thực hiện Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC)" (Chủ nhiệm: ThS. Tô Thị Thùy Trang).

(44784 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Tin hoạt động khoa học tháng 8 năm 2023 (17/9/2023)

Tin Hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 7 năm 2023 (1/8/2023)

Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 06 năm 2023 (5/7/2023)


Liên kết Web Liên kết Web
Số lượt truy cập Số lượt truy cập
25361712