HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Tin hoạt động khoa học tháng 07 năm 2017

03/7/2017
Xét duyệt đề cương đề án năm 2017: “Xây dựng kịch bản tăng trưởng kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020” (Chủ nhiệm: PGS.TS. Nguyễn Văn Trình).
04/7/2017
Họp Hội đồng khoa học Viện về thẩm định danh mục đề tài nghiên cứu khoa học năm 2018.
17/7/2017
- Xét duyệt đề cương đề tài năm 2017: “Đánh giá việc sử dụng hồ sơ quy hoạch hạ tầng kỹ thuật trong quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch” (Chủ nhiệm: KS. Quách Ngọc Đệ).
- Tổ chức tọa đàm với các Sở - ngành và quận - huyện về dự thảo Báo cáo đánh giá Đề án bố trí, sắp xếp lệch ca, lệch giờ làm việc, giờ học để giảm bớt lưu lượng giao thông vài giờ cao điểm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
21/7/2017
Họp Hội đồng sơ tuyển các đề tài nghiên cứu khoa học lĩnh vực Kinh tế - Tổng hợp năm 2018.
27/7/2017
Họp Hội đồng sơ tuyển các đề tài nghiên cứu khoa học lĩnh vực Quy hoạch, Đô thị và Môi trường năm 2018.
28/7/2017
- Trung tâm WTO tổ chức Hội thảo thúc đẩy xuất khẩu hàng nông thủy sản, thực phẩm chế biến Việt Nam vào thị trường Hàn Quốc.
- Xét duyệt đề cương đề tài nghiên cứu khoa học “Nghiên cứu mô hình và phương pháp lập quy hoạch xây dựng trong điều kiện biến đổi khí hậu” (Chủ nhiệm: KTS. Lê Hồng Quân).
31/7/2017
Xét duyệt đề cương đề tài năm 2017 “Phát triển nguồn nhân lực của các ngành nghề tự do dịch chuyển trong ASEAN tại Thành phố Hồ Chí Minh trong điều kiện thực hiện Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC)” (Chủ nhiệm: ThS. Tô Thị Thùy Trang).

 

(62162 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Tin hoạt động khoa học tháng 8 năm 2023 (17/9/2023)

Tin Hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 7 năm 2023 (1/8/2023)

Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 06 năm 2023 (5/7/2023)


Liên kết Web Liên kết Web
Số lượt truy cập Số lượt truy cập
25426869