HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Tin hoạt động khoa học tháng 08 năm 2017

 

03/8/2017
Họp Hội đồng sơ tuyển các đề tài nghiên cứu khoa học lĩnh vực Văn hóa – Xã hội năm 2018.
07/8/2017
Tiếp và làm việc với Đoàn cán bộ khảo sát của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.
09/8/2017
- Trung tâm WTO tổ chức khóa đào tạo “Nâng cao kiến thức và kỹ năng hội nhập kinh tế quốc tế cho các Hiệp hội/Hội ngành hàng”.
- Nghiệm thu chính thức đề tài năm 2016: “Hệ thống an sinh xã hội ở thành phố Hồ Chí Minh – Thực trạng và giải pháp” (Chủ nhiệm: CN. Nguyễn Thái Đặng Hồng Ân).
- Nghiệm thu chính thức đề tài năm 2016: “Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh thông qua nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của thành phố Hồ Chí Minh” (Chủ nhiệm: TS. Trần Anh Tuấn).
11/8/2017
Tiếp Liên đoàn Khoa học xã hội Quảng Tây – Trung Quốc
18/8/2017
- Xét duyệt đề cương đề tài năm 2017: “Xây dựng hệ thống thông tin 5 loại thị trường trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh” (Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Trúc Vân).
- Họp Hội đồng thẩm định giữa kỳ đề tài năm 2017: “Nghiên cứu quản lý, sử dụng vỉa hè trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh: Thực trạng và giải pháp” (Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Mai Anh).
23/8/2017
Xét duyệt đề cương đề tài năm 2017: “Nhận diện các yếu tố ảnh hưởng đến đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp thành phố Hồ Chí Minh” (Chủ nhiệm: PGS. TS. Vương Đức Hoàng Quân).
25/8/2017
Xét duyệt đề cương đề tài năm 2017: “Giải pháp đưa thành phố Hồ Chí Minh thành Thành phố khởi nghiệp” (Chủ nhiệm: ThS. Hồ Thủy Tiên).
29/8/2017
- Hội thảo đề tài năm 2017: “Nghiên cứu quản lý, sử dụng vỉa hè trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh: Thực trạng và giải pháp” (Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Mai Anh).
- Xét duyệt đề cương đề tài năm 20017: “Giải pháp phát triển sản phẩm du lịch thành phố Hồ Chí Minh” (Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Trúc Vân).
31/8/2017
Trung tâm WTO tổ chức Hội thảo phổ biến thông tin thị trường Úc, New Zealand và tận dụng ưu đãi của Hiệp định AANZFTA để đẩy mạnh hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam.

 

 

 

(66789 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Tin hoạt động khoa học tháng 8 năm 2023 (17/9/2023)

Tin Hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 7 năm 2023 (1/8/2023)

Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 06 năm 2023 (5/7/2023)


Liên kết Web Liên kết Web
Số lượt truy cập Số lượt truy cập
25367239