HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Tin hoạt động khoa học tháng 10 năm 2017

 

05/10/2017
Phối hợp với Sở Giao thông vận tải và Sở Giáo dục - Đào tạo tổ chức Hội nghị tổng kết tình hình thực hiện đề án lệch ca, lệch giờ làm việc đã triển khai từ năm 2007 đến nay đối với ngành giáo dục trên địa bàn Thành phố.
10/10/2017
Nghiệm thu chính thức đề tài 2017: “Nghiên cứu quản lý, sử dụng vỉa hè trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh: Thực trạng và giải pháp” (Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Mai Anh).
17/10/2017 18/10/2017
Tọa đàm đề tài năm 2016: “Đội ngũ doanh nhân ở thành phố Hồ Chí Minh – Thực trạng và giải pháp nâng cao năng lực hoạt động trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế” (Chủ nhiệm: CN. Trần Văn Phương).
19/10/2017
- Hội thảo khoa học “Giải pháp nguồn nhân lực cho đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp”.
- Hội thảo đề tài năm 2016: “Hoàn thiện cơ chế, chính sách huy động ngồn lực phục vụ công tác chỉnh trang đô thị trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh” (Chủ nhiệm: TS. Dư Phước Tân).
26/10/2017
Hội thảo đề tài năm 2016: “Nghiên cứu đề xuất khung đánh giá việc triển khai thực hiện các đồ án quy hoạch chung xây dựng và quy hoạch KT-XH thành phố Hồ Chí Minh” (Chủ nhiệm: ThS. Phạm Trần Hải).
27/10/2017
 - Họp với các các sở, ngành liên quan góp ý dự thảo Báo cáo tổng hợp kết quả Khảo sát sự hài lòng của tổ chức và người dân về dịch vụ hành chính công năm 2016-2017. 
- Xét duyệt đề cương đề tài năm 2017: “Đánh giá tác động của Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA) đến một số ngành kinh tế trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh” (Chủ nhiệm: TS. Trần Anh Tuấn).

(92382 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Tin hoạt động khoa học tháng 8 năm 2023 (17/9/2023)

Tin Hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 7 năm 2023 (1/8/2023)

Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 06 năm 2023 (5/7/2023)


Liên kết Web Liên kết Web
Số lượt truy cập Số lượt truy cập
25361991