HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Tin hoạt động khoa học tháng 11 năm 2017

 

07/11/2017
Viện phối hợp với Tạp chí Nông thôn Việt tổ chức hội thảo khoa học: “Giải pháp giải tỏa ách tắc giao thông khu vực sân bay Tân Sơn Nhất”.  
08/11/2017
Tiếp Viện phát triển quốc tế Hàn Quốc về các vấn đề đô thị - môi trường.
17/11/2017
Hội thảo khoa học “Tầm nhìn phát triển đô thị Thành phố Hồ Chí Minh hướng đến mục tiêu xây dựng thành phố sống tốt”.
22/11/2017
Sinh hoạt học thuật: Ứng dụng khoa học dữ liệu và công nghệ dữ liệu lớn cho giao thông thông minh Thành phố Hồ Chí Minh (Người trình bày: Lê Dương Lâm – Tổ chức Crowd biz).
23/11/2017
Nghiệm thu chính thức đề tài năm 2016: “Hoàn thiện cơ chế chính sách huy động nguồn lực phục vụ công tác chỉnh trang đô thị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh” (Chủ nhiệm: TS. Dư Phước Tân).
23/11/2017
24/11/2017
Trung tâm WTO Thành phố tổ chức lớp bồi dưỡng Quản trị nhà nước trong bối cảnh hội nhập kinh tế cho cán bộ, công chức, viên chức Thành phố.  
27/11/2017
Hội thảo đề tài năm 2016: “Giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ của không gian công cộng trong các khu dân cư đô thị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh” (Chủ nhiệm ThS. Lê Vân Anh).
29/11/2017
- Tọa đàm đề tài năm 2017: “Nhận diện các yếu tố ảnh hưởng đến đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh” (Chủ nhiệm: PGS.TS. Vương Đức Hoàng Quân).   
- Trung tâm ISAC phối hợp với Công ty FPT tập huấn “Nghiệp vụ sử dụng phần mềm Mạng Thông tin kinh tế" cho các thành viên Hội đồng Điều hành Mạng Thông tin kinh tế.
30/11/2017
Nghiệm thu chính thức đề tài năm 2016: “Nghiên cứu đề xuất khung đánh giá việc triển khai thực hiện các đồ án Quy hoạch chung xây dựng và Quy hoạch KT-XH Thành phố Hồ Chí Minh” (Chủ nhiệm: ThS. Phạm Trần Hải).

(354967 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Tin hoạt động khoa học tháng 8 năm 2023 (17/9/2023)

Tin Hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 7 năm 2023 (1/8/2023)

Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 06 năm 2023 (5/7/2023)


Liên kết Web Liên kết Web
Số lượt truy cập Số lượt truy cập
25452358