HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Tin hoạt động khoa học tháng 12 năm 2017

01/12/2017
Hội nghị tập huấn điều tra xã hội học phục vụ đánh giá Chỉ số cải cách hành chính năm 2017 của sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân quận - huyện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
04/12/2017
Làm việc với UNDP về Smart City.
07/12/2017
- Tổng kết hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 của Hội đồng Điều hành Mạng Thông tin kinh tế Thành phố.
- Hội thảo đề tài năm 2016: “Giải pháp nâng cao năng lực quản trị và hành chính công của chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh thông qua cải thiện kết quả chỉ số PAPI” (Chủ nhiệm: ThS. Vũ Ngọc Anh).
- Họp Hội đồng thẩm định kinh phí đề tài năm 2017: “Đánh giá việc sử dụng hồ sơ quy hoạch hạ tầng kỹ thuật trong quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch” (Chủ nhiệm: ThS. KTS. Phạm Thị Thảo).
- Họp Hội đồng thanh lý đề tài năm 2016: “Cơ sở thông tin – dữ liệu phục vụ điều chỉnh Quy hoạch xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh – Vấn đề đặt ra và giải pháp hoàn thiện” (Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Phương Bắc).
13/12/2017
Hội thảo đề tài năm 2017: “Dạy thêm, học thêm ở Thành phố Hồ Chí Minh: Thực trạng – Nhu cầu – Giải pháp” (Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Thị Hoài Hương).
15/12/2017
- Tập huấn khảo sát, đánh giá thực trạng nghèo và giải pháp giảm nghèo bền vững.
- Tọa đàm đề án Xây dựng kịch bản tăng trưởng kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025 (Chủ nhiệm: PGS.TS. Nguyễn Văn Trình).
18/12/2017
Nghiệm thu cơ sở đề tài năm 2016: “Đội ngũ doanh nhân ở Thành phố Hồ Chí Minh – Thực trạng và giải pháp nâng cao năng lực hoạt động trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế” (Chủ nhiệm: CN. Trần Văn Phương).
20/12/2017
Hội thảo tham vấn báo cáo đánh giá tài chính phát triển phục vụ thực hiện tầm nhìn Thành phố Hồ Chí Minh có chất lượng sống tốt.
21/12/2017
- Hội thảo khoa học “Tìm kiếm giải pháp đưa Thành phố Hồ Chí Minh trở thành tung tâm khởi nghiệp của cả nước”.
- Nghiệm thu chính thức đề tài năm 2016: “Giải pháp nâng cao năng lực quản trị và hành chính công của chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh thông qua cải thiện kết quả chỉ số PAPI” (Chủ nhiệm: ThS. Vũ Ngọc Anh).
22/12/2017
Thẩm định giữa kỳ đề tài năm 2016: “Nâng cao năng lực xuất khẩu đáp ứng yêu cầu tăng trưởng kinh tế và hội nhập quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh” (Chủ nhiệm: ThS. Trần Văn Bích).
25/12/2017
Thẩm định giữa kỳ đề tài năm 2017: “Nghiên cứu tác động của biến đổi khí hậu đến người dân vùng ven biển TP.HCM – Nhận thức của người dân và giải pháp thích ứng” (Chủ nhiệm: ThS. Trần Nhật Nguyên).
26/12/2017
Hội thảo khoa học “Đảm bảo trật tự an toàn xã hội đô thị hướng tới thành phố có chất lượng sống tốt”.
28/12/2017
Hội thảo khoa học “Bàn về một số giải pháp đảm bảo tăng trưởng kinh tế theo Đại hội X”.

 

(335868 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Tin hoạt động khoa học tháng 8 năm 2023 (17/9/2023)

Tin Hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 7 năm 2023 (1/8/2023)

Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 06 năm 2023 (5/7/2023)


Liên kết Web Liên kết Web
Số lượt truy cập Số lượt truy cập
25434127