HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Tin hoạt động khoa học tháng 03 năm 2018

 

08/3/2018
Làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư về xây dựng dữ liệu để mô phỏng dự báo kinh tế - xã hội hàng quý.
09/3/2018
Làm việc với Ngân hàng Thế giới.
13/3/2018
Làm việc với đại diện của Aiona State University (ASU) về Chương trình làm việc với các cơ quan liên quan của thành phố các vấn đề liên quan đến quá trình xây dựng Trung tâm Mô phỏng dự báo của Thành phố từ ngày 19 đến ngày 22/3/2018.
14/3/2018
- Hội thảo đề tài: Biến đổi giá trị văn hóa gia đình ở thành phố Hồ Chí Minh trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế (Chủ nhiệm: TS. Lê Thị Thanh Tâm).
- Hội thảo đề tài: “Nghiên cứu tác động của biến đổi khí hậu đến người dân vùng ven biển thành phố Hồ Chí Minh – Nhận thức của người dân và giải pháp thích ứng” (Chủ nhiệm: ThS. Trần Nhật Nguyên).
16/3/2018
Họp Ban Chỉ đạo thành phố Hồ Chí Minh về hội nhập quốc tế góp ý kế hoạch hoạt năm 2018 của Ban Chỉ đạo.
23/3/2018
Tiếp Đoàn Cục Chính sách truyền thông khu vực, Ủy ban Nghiên cứu phát triển khu vực trực thuộc Tổng thống Hàn Quốc về tìm hiểu vai trò và chức năng của Viện Nghiên cứu phát triển; tìm hiểu chính sách phát triển của thành phố; trao đổi về giao lưu hợp tác quốc tế.
29/3/2018
Trung tâm Hội nhập quốc tế, Viện Nghiên cứu phát triển phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Đối ngoại, Sở Ngoại vụ tổ chức Hội thảo “Bối cảnh hội nhập sau APEC 2017 và Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) – Cơ hội và thách thức đối với doanh nghiệp Việt Nam.

(139479 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Tin hoạt động khoa học tháng 8 năm 2023 (17/9/2023)

Tin Hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 7 năm 2023 (1/8/2023)

Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 06 năm 2023 (5/7/2023)


Liên kết Web Liên kết Web
Số lượt truy cập Số lượt truy cập
25434059