HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 12 năm 2022

02/12/2022

Hội thảo khoa học đề tài "Cơ chế, chính sách cho vấn đề nhà ở xã hội trên địa bàn TP.HCM theo quan điểm liên kết vùng".

06/12/2022

Nghiệm thu chính thức đề tài "Hoạt động của Hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở trên địa bàn TPHCM - Thực trạng và giải pháp", Chủ nhiệm: CN. Nguyễn Thị Hương.

08/12/2022

-Hội thảo khoa học đề tài "Chuyển mục đính sử dụng đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp trên địa bàn TPHCM: Thực trạng trong giai đoạn 2011-2020 và giải pháp cho giai đoạn sắp tới", Chủ nhiệm: TS. Phạm Trần Hải.

-Nghiệm thu chính thức đề tài "Hiện tượng quy hoạch "treo" trên địa bàn TPHCM - Kết quả giải quyết, những vấn đề đặt ra và giải pháp đề xuất", Chủ nhiệm: TS. Nguyễn thị Cẩm Vân.

12/12/2022

Tọa đàm "Phát triển mối quan hệ giữa công ty vận hành nền tảng công nghệ và nhóm đối tác tài xế công nghệ 2 bánh theo hướng bền vững".

15/12/2022

-Hội thảo khoa học "Phục hồi kinh tế TP và phát triển chuỗi cung ứng trong bối cảnh bình thường mới".

-Nghiệm thu chính thức đề tài "Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng nội dung quy hoạch phục vụ nhiệm vụ quy hoạch TP.HCM thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050", Chủ nhiệm: ThS. Trần Văn Bích.

16/12/2022

Nghiệm thu chính thức đề tài "Đánh giá đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn TP, định hướng các ngành nghề đầu tư trực tiếp nước ngoài", Chủ nhiệm: ThS. Hồ Thủy Tiên.

19/12/2022

Nghiệm thu chính thức đề tài "Đời sống của người dân trong các dự án đầu tư xây dựng phục vụ phát triển KTXH ở TPHCM - Thực trạng và giải pháp", Chủ nhiệm: ThS. Trần Văn Phương.

22/12/2022

Tọa đàm "Chia sẻ thông tin, kinh nghiệm và hướng tích hợp nội dung trong quá trình thực hiện Đề án Đầu tư xây dựng các huyện thành quận (hoặc TP thuộc TPHCM) giai đoạn 2021-2030".

29/12/2022

-Thẩm định giữa kỳ đề tài "Giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế chia sẻ tại TPHCM", Chủ nhiệm: ThS. Lê Thanh Hải.

-Nghiệm thu chính thức đề tài "Giải pháp thúc đẩy việc khai thác các khu đất đô thị chưa được sử dụng theo quy hoạch trên địa bàn TPHCM", Chủ nhiệm: TS. Phạm Trần Hải.

31/12/2022

Hội thảo đề tài "Thực trạng và giải pháp phát triển công nghệ tài chính (Fintech) tại TPHCM", Chủ nhiệm: ThS. Trần Văn Phúc.

(7867 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Tin hoạt động khoa học tháng 8 năm 2023 (17/9/2023)

Tin Hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 7 năm 2023 (1/8/2023)

Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 06 năm 2023 (5/7/2023)


Liên kết Web Liên kết Web
Số lượt truy cập Số lượt truy cập
25368495