HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 11/2013

29/11/2013

-  Hội thảo đề tài “Đánh giá tác động của việc gia nhập WTO đến KT-XH của TP từ 2007 đến 2012”

-  Hội thảo đề tài “Nghiên cứu các giải pháp cải thiện điều kiện sống của lao động phổ thông nhập cư ở khi chế xuất, khu công nghiệp tại TPHCM”

-  Hội thảo công bố kết quả khảo sát “Nhận thức của người dân về bình đẳng giới tại TPHCM”

27/11/2013

-  Tọa đàm đề tài “Khảo sát thực thi Luật bình đẳng giới ở TPHCM - Thực trạng và giải pháp”

22/11/2013

-  Nghiệm thu chính thức đề tài “Tái cấu trúc 4 ngành công nghiệp trọng yếu trên địa bàn TPHCM giai đoạn 2011-2012” (CTHĐ: TS. Đinh Sơn Hùng)

21/11/2013

-  Nghiệm thu chính thức đề tài “Hoạt động giải trí nơi công cộng của thanh thiếu niên ở TPHCM - Thực trạng, xu hướng và giải pháp” (CTHĐ: PGS.TS. Phan Xuân Biên)

-  Hội thảo đề tài “Định hướng phát triển KT-XH nông thôn TPHCM”

-  Hội thảo đề tài “Quản lý chuyển đổi chức năng công trình trên địa bàn TPHCM"

-  Nghiệm thu chính thức đề tài “Nghiên cứu các mô hình đào tạo nghề cho công nhân khu chế xuất tại TPHCM” (CTHĐ: PGS.TS. Phan Xuân Biên)

20/11/2013

-  Hội thảo đề tài “Nghiên cứu ứng dụng GIS hỗ trợ công tác quy hoạch phát triển đô thị Thành phố Hồ Chí Minh”

19/11/2013

-  Nghiệm thu chính thức đề tài “Tái cấu trúc kinh tế TPHCM giai đoạn 2011-2020” (CTHĐ: TS. Vương Đức Hoàng Quân)

18/11/2013

-  Nghiệm thu chính thức chuyên đề “Nâng cao năng lực của cụm ngành dệt may trên địa bàn TPHCM và một số tỉnh lân cận” (CTHĐ: TS. Đinh Sơn Hùng)

13/11/2013

-  Nghiệm thu “Báo cáo chuyên đề về các vấn đề kinh tế nổi bật của TPHCM dưới tác động của hội nhập kinh tế quốc tế” (CTHĐ: PGS.TS. Nguyễn Trọng Hòa)

12/11/2013

-  Nghiệm thu cơ sở “Nghiên cứu tính khả thi của các giải pháp hạn chế xe cá nhân” (CTHĐ: Phó Viện Trưởng Hoàng Minh Trí)

 

Tin: PA.

(73870 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 8 năm 2021 (1/9/2021)

Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 7 năm 2021 (2/8/2021)

Tin hoạt động khoa học tháng 6 năm 2021 (1/7/2021)


Liên kết Web Liên kết Web
Số lượt truy cập Số lượt truy cập
22861442