HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 3 năm 2022

01/3/2022

Thẩm định giữa kỳ đề tài "Hiện tượng quy hoạch "treo" trên địa bàn TPHCM - Kết quả giải quyết, những vấn đề đặt ra và giải pháp đề xuất", Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Thị Cẩm Vân.

02/3/2022

Thẩm định giữa kỳ đề tài "Nghiên cứu đề xuất giải pháp phát triển hoạt động tái chế chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh", Chủ nhiệm: ThS. Trịnh Thị Minh Châu.

09/3/2022

Hội thảo đề tài “Nghiên cứu đề xuất giải pháp phát triển hoạt động tái chế chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh”, Chủ nhiệm: ThS. Trịnh Thị Minh Châu.

14/3/2022

Tọa đàm “Tác động xung đột Nga - Ukraina đến kinh tế Thành phố và dự báo kinh tế Thành phố Quý I”.

18/3/2022

Làm việc trực tuyến với Nhóm công tác chung của Thành phố với Ngân hàng Thế giới về "Kinh tế tuần hoàn hướng đến phát triển bền vững trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh".

23/3/2022

Ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Viện Nghiên cứu phát triển với Trường Đại học Ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh.

24/3/2022

Nghiệm thu chính thức Đề án "Giải pháp khuyến khích hành vi tiêu dùng xanh trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh", chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Trúc Vân.

25/3/2022

- Tọa đàm “Kinh tế số - Triển vọng và định hướng phát triển trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh”.

- Tọa đàm với Đại học Ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh về tác động xung đột Nga va Ukraina đến kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh.

29/3/2022

Tiếp đoàn Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung Ương.

(13275 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Tin hoạt động khoa học tháng 8 năm 2023 (17/9/2023)

Tin Hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 7 năm 2023 (1/8/2023)

Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 06 năm 2023 (5/7/2023)


Liên kết Web Liên kết Web
Số lượt truy cập Số lượt truy cập
25444223