HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 10/2013

30/10/2013

-  Hội thảo “Nghiên cứu khoa học phục vụ nhiệm vụ tham mưu chiến lược của Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM”

-  Lễ kỷ niệm 5 năm thành lập Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM

29/10/2013

-  Nghiệm thu chính thức đề tài “Báo cáo bất bình đẳng thu nhập tại TPHCM trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế”

25/10/2013

-  Tọa đàm “Khai thác hiệu quả thông tin tư liệu trong hoạt động nghiên cứu khoa học” - PGS.TS. Bùi Loan Thùy báo cáo.

24/10/2013

-  Triển lãm thành tựu Nghiên cứu khoa học 5 năm của Viện – từ ngày 24 đến ngày 28/10/2013

-  Xét duyệt đề cương đề tài “Hợp đồng NCKH theo pháp luật hiện hành và hướng hoàn thiện hợp đồng này từ góc nhìn quản trị tài sản trí tuệ” (CTHĐ: PGS.TS. Nguyễn Trọng Hòa)

22/10/2013

-  Nghiệm thu cơ sở đề tài “Nghiên cứu ứng dụng GIS hỗ trợ công tác quy hoạch phát triển đô thị TPHCM” (CTHĐ: PGS.TS. Nguyễn Trọng Hòa)

18/10/2013

-  Hội thảo đề tài “Cơ sở khoa học cho việc xây dựng Quy định chung và Quy chế bảo tồn cảnh quan kiến trúc đô thị trên địa bàn TPHCM”

15/10/2013

-  Nghiệm thu cơ sở đề tài “Lao động phi chính thức ở TPHCM nhìn từ góc độ lịch sử văn hóa - Thực trạng và giải pháp” (CTHĐ: PGS.TS. Phan Xuân Biên)

11/10/2013

-  Nghiệm thu cơ sở đề tài “Cơ sở khoa học phục vụ cho việc xây dựng các quy định và quy chế bảo tồn kiến trúc cảnh quan đô thị trên địa bàn TPHCM” (CTHĐ: TS. Đinh Sơn Hùng)

10/10/2013

-  Hội thảo của Đoàn Viện “Vai trò của nghiên cứu viên trẻ trong hoạt động nghiên cứu khoa học của Viện”

03/10/2013

-  Hội thảo đề tài “Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu của Viện NCPT TPHCM phục vụ thông tin KT XH của TP: thực trạng và các giải pháp xây dựng, phát triển”

02/10/2013

-  Xét duyệt đề cương đề tài “Đánh giá các yếu tố đóng góp vào tăng trưởng kinh tế và đề xuất mô hình tăng trưởng kinh tế phù hợp cho TPHCM” (CTHĐ: TS. Đinh Sơn Hùng)

-  Hội đồng nghiệm thu đề tài “Phát triển Trung tâm tài chính TPHCM” (CTHĐ: TS. Đinh Sơn Hùng)

01/10/2013

-  Hội thảo đề tài “Quản trị rủi ro lãi suất trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại trên địa bàn TPHCM giai đoạn 2011-2020 theo chuẩn mực Basel 3”

 

 

Tin: PA.

(96647 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Tin hoạt động khoa học tháng 8 năm 2023 (17/9/2023)

Tin Hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 7 năm 2023 (1/8/2023)

Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 06 năm 2023 (5/7/2023)


Liên kết Web Liên kết Web
Số lượt truy cập Số lượt truy cập
25391680