HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Tin hoạt động khoa học tháng 12 năm 2020

03/12/2020

Hội thảo khoa học Văn hóa - Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4

05/12/2020

Nghiệm thu chính thức Đề án Đánh giá tác động của quy định diện tích nhà ở bình quân để đăng ký thường trú vào chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ của tổ chức, cá nhân tại TP.HCM áp dụng tiêu chuẩn 20m2 sàn/người” (Chủ nhiệm: TS. Dư Phước Tân)

08/12/2020

Hội thảo lần 2 Đề án “Nghiên cứu đề xuất thực hiện thí điểm việc điều chỉnh mức thu các loại phí liên quan đến đăng ký mới và lệ phí lưu hành của các phương tiện giao thông cơ giới cá nhân” (Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Thị Cẩm Vân)

09/12/2020

Trao đổi hợp tác với Đại học Huflit

11/12/2020

Nghiệm thu chính thức Đề án Giải pháp giảm thâm dụng lao động tại các ngành công nghiệp thâm dụng lao động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh – Tăng cường ứng dụng công nghệ cao là một nghiên cứu điển hình” (Chủ nhiệm: ThS. Cao Minh Nghĩa)

17/12/2020

Thẩm định giữa kỳ đề tài 2019: Giải pháp nâng cao tỷ trọng đóng góp của các ngành công nghiệp công nghệ cao đối với tăng trưởng kinh tế trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh(Chủ nhiệm: ThS. Cao Minh Nghĩa)

21/12/2020

- Nghiệm thu chính thức đề tài 2019: “Các mô hình giao dịch việc làm ở Thành phố Hồ Chí Minh – Thực trạng và xu hướng phát triển” (Chủ nhiệm: CN. Nguyễn Tôn Thị Tường Vân)

- Nghiệm thu chính thức Đề án “Nghiên cứu đề xuất thực hiện thí điểm việc điều chỉnh mức thu các loại phí liên quan đến đăng ký mới và lệ phí lưu hành của các phương tiện giao thông cơ giới cá nhân” (Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Thị Cẩm Vân)

29/12/2020

- Nghiệm thu chính thức Đề án “Nghiên cứu đánh giá kết quả phát triển kinh tế - xã hội Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2020 và dự báo kịch bản phát triển giai đoạn 2021-2025” (Chủ nhiệm: TS. Trương Thị Mai Hương)

- Thẩm định giữa kỳ đề tài 2019: Xây dựng, áp dụng bộ tiêu chí đánh giá đô thị tăng trưởng xanh trong quản lý – phát triển tại Thành phố Hồ Chí Minh(Chủ nhiệm: ThS.KTS. Nguyễn Ngọc Phước Đại) 

(23602 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Tin hoạt động khoa học tháng 8 năm 2023 (17/9/2023)

Tin Hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 7 năm 2023 (1/8/2023)

Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 06 năm 2023 (5/7/2023)


Liên kết Web Liên kết Web
Số lượt truy cập Số lượt truy cập
25397411