HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Tin hoạt động khoa học tháng 6 năm 2020

 

3/6/2020

Hội đồng thẩm định giữa kỳ đề tài "Đánh giá kết quả thực hiện và đề xuất giải pháp triển khai thành công các chỉ tiêu trong chương trình Giảm ngập nước giai đoạn 2016-2020, định hướng chỉ tiêu phấn đấu trong giai đoạn 2021-2025" (Chủ nhiệm: TS. Dư Phước Tân).

5/6/2020

Hội đồng nghiệm thu chính thức đề tài "Giải pháp nâng cao mức sống dân cư ngoại thành TPHCM gắn với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới" (Chủ nhiệm: ThS. Hồ Thủy Tiên).

18/6/2020

Hội đồng nghiệm thu chính thức đề tài "Quá trình thực thi chính sách bảo hiểm xã hội ở TPHCM- Thực trạng và giải pháp" (Chủ nhiệm: CN. Nguyễn Thái Đặng Hồng Ân).

23/6/2020

Hội thảo "Nghiên cứu thực trạng và giải pháp giảm thiểu các rào cản và chi phí giao dịch trên thị trường lao động TPHCM" (Chủ nhiệm: PGS. TS. Nguyễn Văn Trình).

Hội đồng thẩm định giữa kỳ đề tài "Quá trình gia tăng dân số cơ học tại TPHCM (giai đoạn 2009-2019): Thực trạng và giải pháp" (Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Thị Hoài Hương).

24/6/2020

Hội thảo đề tài "Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi ứng xử của công nhân trước những biến động kinh tế, xã hội ở TPHCM" (Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Thị Lê Uyên).

25/6/2020

Hội đồng xét duyệt đề cương đề tài "Hiện tượng quy hoạch "treo" trên địa bàn TPHCM - kết quả giải quyết, những vấn đề đặt ra và giải pháp đề xuất trong thời gian tới" (Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Thị Cẩm Vân).

26/6/2020

Tiếp Viện Khoa học Giáo dục nghệ nghiệp.

30/6/2020

Họp thực hiện Thông báo Kết luận của CT UBND TP về chuẩn bị nội dung số liệu KTXH 6 tháng đầu năm 2020, kịch bản tăng trưởng kinh tế năm 2020, giai đoạn 2016-2020 và 2021-2025.

(23917 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Tin hoạt động khoa học tháng 8 năm 2023 (17/9/2023)

Tin Hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 7 năm 2023 (1/8/2023)

Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 06 năm 2023 (5/7/2023)


Liên kết Web Liên kết Web
Số lượt truy cập Số lượt truy cập
25418079