HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 9/2013

27/09/2013

-  Hội thảo đề tài “Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động các chợ đầu mối nông sản thực phẩm”

26/09/2013

-  Tọa đàm đề án “Chất lượng cuộc sống của dân cư TPHCM năm 2013-2014”

-  Hội thảo đề tài “Đánh giá hiệu quả đầu tư đến chuyển dịch cơ cấu kinh tế TPHCM giai đoạn 2000-2010”

-  Báo cáo chuyên đề “Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế vùng TPHCM” - GS. Martin báo cáo.

20/09/2013

-  Nghiệm thu cơ sở đề tài “Nghiên cứu các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý việc chuyển đổi chức năng công trình trên địa bàn TPHCM” (CTHĐ: PGS.TS. Nguyễn Trọng Hòa)

19/09/2013

-  Họp Ban chỉ đạo bảo tồn cảnh quan kiến trúc đô thị trên địa bàn TP

-  Nghiệm thu cơ sở đề tài “Quản trị rủi ro lãi suất trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại trên địa bàn TPHCM giai đoạn 2011-2020 theo chuẩn mực Basel 3” (CTHĐ: TS. Đinh Sơn Hùng)

-  Xét duyệt đề cương đề tài “Những yếu tố KT - XH tác động đến tình hình phạm tội của trẻ vị thành niên ở TPHCM hiện nay” (CTHĐ: PGS.TS. Phan Xuân Biên)

-  Xét duyệt đề cương đề tài “Giải pháp tận dụng Hiệp định thương mại tự do ASEAN - Trung Quốc đẩy mạnh xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc” (CTHĐ: TS. Đinh Sơn Hùng)

18/09/2013

-  Hội thảo đề tài “Quản trị rủi ro DNNVV tại TPHCM”

12/09/2013

-  Tọa đàm khoa học đề tài nghiên cứu “Nâng cao hiệu quả đào tạo nghề cho người khuyết tật của các tổ chức vì NKT tại TPHCM hiện nay”

10/09/2013

-  Xét duyệt đề cương đề tài “Nghiên cứu tăng trưởng xanh trên địa bàn TPHCM” (CTHĐ: TS. Đinh Sơn Hùng)

09/09/2013

-  Tọa đàm “Đầu tư và phát triển trên địa bàn TP.HCM sau 5 năm gia nhập WTO” (Anh Hùng chủ trì - Mời CB, VC Viện quan tâm tham dự)

04/09/2013

-  Xét duyệt đề cương chuyên đề khảo sát “Nhận thức của xã hội về bình đẳng giới tại TPHCM” (CTHĐ: TS. Nguyễn Thị Hậu)

 

Tin: PA.

 

(31438 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Tin hoạt động khoa học tháng 6 năm 2021 (1/7/2021)

Tin hoạt động khoa học tháng 5 năm 2021 (1/6/2021)

Tin hoạt động khoa học tháng 4 năm 2021 (3/5/2021)


Liên kết Web Liên kết Web
Số lượt truy cập Số lượt truy cập
22620676