HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 11/2013

29/11/2013

-  Hội thảo đề tài “Đánh giá tác động của việc gia nhập WTO đến KT-XH của TP từ 2007 đến 2012”

-  Hội thảo đề tài “Nghiên cứu các giải pháp cải thiện điều kiện sống của lao động phổ thông nhập cư ở khi chế xuất, khu công nghiệp tại TPHCM”

-  Hội thảo công bố kết quả khảo sát “Nhận thức của người dân về bình đẳng giới tại TPHCM”

27/11/2013

-  Tọa đàm đề tài “Khảo sát thực thi Luật bình đẳng giới ở TPHCM - Thực trạng và giải pháp”

22/11/2013

-  Nghiệm thu chính thức đề tài “Tái cấu trúc 4 ngành công nghiệp trọng yếu trên địa bàn TPHCM giai đoạn 2011-2012” (CTHĐ: TS. Đinh Sơn Hùng)

21/11/2013

-  Nghiệm thu chính thức đề tài “Hoạt động giải trí nơi công cộng của thanh thiếu niên ở TPHCM - Thực trạng, xu hướng và giải pháp” (CTHĐ: PGS.TS. Phan Xuân Biên)

-  Hội thảo đề tài “Định hướng phát triển KT-XH nông thôn TPHCM”

-  Hội thảo đề tài “Quản lý chuyển đổi chức năng công trình trên địa bàn TPHCM"

-  Nghiệm thu chính thức đề tài “Nghiên cứu các mô hình đào tạo nghề cho công nhân khu chế xuất tại TPHCM” (CTHĐ: PGS.TS. Phan Xuân Biên)

20/11/2013

-  Hội thảo đề tài “Nghiên cứu ứng dụng GIS hỗ trợ công tác quy hoạch phát triển đô thị Thành phố Hồ Chí Minh”

19/11/2013

-  Nghiệm thu chính thức đề tài “Tái cấu trúc kinh tế TPHCM giai đoạn 2011-2020” (CTHĐ: TS. Vương Đức Hoàng Quân)

18/11/2013

-  Nghiệm thu chính thức chuyên đề “Nâng cao năng lực của cụm ngành dệt may trên địa bàn TPHCM và một số tỉnh lân cận” (CTHĐ: TS. Đinh Sơn Hùng)

13/11/2013

-  Nghiệm thu “Báo cáo chuyên đề về các vấn đề kinh tế nổi bật của TPHCM dưới tác động của hội nhập kinh tế quốc tế” (CTHĐ: PGS.TS. Nguyễn Trọng Hòa)

12/11/2013

-  Nghiệm thu cơ sở “Nghiên cứu tính khả thi của các giải pháp hạn chế xe cá nhân” (CTHĐ: Phó Viện Trưởng Hoàng Minh Trí)

 

Tin: PA.

(73720 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Tin hoạt động khoa học tháng 6 năm 2021 (1/7/2021)

Tin hoạt động khoa học tháng 5 năm 2021 (1/6/2021)

Tin hoạt động khoa học tháng 4 năm 2021 (3/5/2021)


Liên kết Web Liên kết Web
Số lượt truy cập Số lượt truy cập
22620830