HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Tin hoạt động nghiên cứu khoa học tháng 12/2013

 

31/12/2013

-  Nghiệm thu chính thức đề tài “Xây dựng hệ thống CSDL Viện Nghiên cứu phát triển phục vụ thông tin kinh tế xã hội của thành phố: thực trạng và giải pháp xây dựng phát triển” (CTHĐ: TS. Đinh Sơn Hùng)

27/12/2013

-  Nghiệm thu chính thức đề tài “Đánh giá tác động của việc gia nhập WTO đến KT-XH từ năm 2007 đến 2010” (CTHĐ: TS. Đinh Sơn Hùng)

-  Hội thảo đề tài “Đánh giá hiệu quả kinh tế tập thể trong nông nghiệp - Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong nông nghiệp trên địa bàn TPHCM”

26/12/2013

-  Nghiệm thu chính thức đề tài “Định hướng phát triển KT-XH vùng nông thôn TPHCM đến năm 2020” (CTHĐ: TS. Đinh Sơn Hùng)

25/12/2013

-  Nghiệm thu cơ sở đề tài “Đánh giá hiệu quả kinh tế tập thể trong nông nghiệp - Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong nông nghiệp trên địa bàn TPHCM” (CTHĐ: TS. Đinh Sơn Hùng)

24/12/2013

-  Nghiệm thu chính thức đề tài “Ngân sách TPHCM - Hướng tới nguồn thu và hoạt động chi bền vững” (CTHĐ: TS. Đinh Sơn Hùng)

-  Nghiệm thu chính thức đề tài “Nâng cao hiệu quả đầu tư công trên địa bàn TPHCM” (CTHĐ: TS. Đinh Sơn Hùng)

20/12/2013

-  Nghiệm thu chính thức đề tài “Hiệu quả đầu tư công trên địa bàn TPHCM” (CTHĐ: TS. Đinh Sơn Hùng)

19/12/2013

-  Nghiệm thu cơ sở đề tài “Nâng cao hiệu quả đào tạo nghề cho người khuyết tật” (CTHĐ: PGS.TS. Phan Xuân Biên)

-  Nghiệm thu chính thức đề tài “Ngân sách TPHCM: hướng tới nguồn thu và hoạt động chi bền vững” (CTHĐ: TS. Đinh Sơn Hùng)

-  Tọa đàm đề tài “Bình đẳng giới tại TPHCM hiện nay: Thực trạng và giải pháp”

18/12/2013

-  Nghiệm thu chính thức đề tài “Nghiên cứu ứng dụng GIS hỗ trợ công tác quy hoạch phát triển đô thị TPHCM” (CTHĐ: PGS.TS. Nguyễn Trọng Hòa)

16/12/2013

-  Tọa đàm “QH xây dựng và quản lý phát triển đô thị của TPHCM - quá khứ, hiện tại và tương lai”

12/12/2013

-  Nghiệm thu chính thức đề tài Bảo tồn cảnh quan kiến trúc (CTHĐ: TS. Đinh Sơn Hùng)

-  Hội thảo đề tài “Ngân sách TPHCM: hướng tới nguồn thu và hoạt động chi bền vững”

11/12/2013

-  Nghiệm thu chính thức đề tài Quản lý chức năng công trình (CTHĐ: PGS.TS. Nguyễn Trọng Hòa)

6/12/2013

-  Nghiệm thu chính thức đề tài “Quản trị rủi ro của DNNVV tại TPHCM giai đoạn 2011-2020” (CTHĐ: TS. Đinh Sơn Hùng)

4/12/2013

-  Hội thảo đề tài “Hiệu quả đầu tư công trên địa bàn TPHCM”

 

 

 

Tin: PA.

(55857 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Tin hoạt động khoa học tháng 6 năm 2021 (1/7/2021)

Tin hoạt động khoa học tháng 5 năm 2021 (1/6/2021)

Tin hoạt động khoa học tháng 4 năm 2021 (3/5/2021)


Liên kết Web Liên kết Web
Số lượt truy cập Số lượt truy cập
22620842