HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Tin hoạt động nghiên cứu khoa học Tháng 1/2014

23/01/2014

-     Nghiệm thu cơ sở đề tài “Quản lý lao động người nước ngoài ở TPHCM” (CTHĐ: PGS.TS. Phan Xuân Biên)

21/01/2014

-     Hội đồng thanh lý đề tài “Nghiên cứu các giải pháp cải thiện điều kiện sống của lao động phổ thông nhập cư tại các khu công nghiệp - khu chế xuất ở TPHCM” (CTHĐ: PGS.TS. Nguyễn Trọng Hòa)

-     Hội đồng Xét duyệt đề cương đề tài “Nghiên cứu tập quán kinh doanh của các doanh nghiệp Việt Nam tại TPHCM” (CTHĐ: TS. Vương Đức Hoàng Quân)

16/01/2014

-     Hội thảo đề tài “Nghiên cứu tính khả thi của các giải pháp hạn chế sử dụng phương tiện giao thông cá nhân trên địa bàn TPHCM”

15/01/2014

-     Hội đồng Nghiệm thu chính thức đề tài “Quản trị rủi ro lãi suất trong hoạt động kinh doanh của các ngân hàng Việt Nam" (CTHĐ: TS. Đinh Sơn Hùng)

14/01/2014

-     Hội đồng Xét duyệt đề cương đề tài “Xây dựng hệ thống các chỉ tiêu phục vụ công tác dự báo kinh tế TP” (CTHĐ: TS. Vương Đức Hoàng Quân)

10/01/2014

-     Hội đồng nghiệm thu chính thức đề tài “Đánh giá hiệu quả kinh tế tập thể trong nông nghiệp - Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong nông nghiệp trên địa bàn TPHCM” (CTHĐ: TS. Đinh Sơn Hùng)

09/01/2014

-     Hội đồng nghiệm thu chính thức đề tài “Việc thực thi Luật bình đẳng giới ở thành phố Hồ Chí Minh hiện nay - Thực trạng và giải pháp” (CTHĐ: PGS.TS. Nguyễn Trọng Hòa)

-     Hội đồng nghiệm thu chính thức đề tài “Bệnh viện tư nhân tại thành phố Hồ Chí Minh - Thực trạng và xu hướng phát triển” (CTHĐ: PGS.TS. Phan Xuân Biên)

08/01/2014

-     Hội đồng nghiệm thu chính thức đề tài “Nghiên cứu các giải pháp cải thiện điều kiện sống của lao động phổ thông nhập cư tại các khu công nghiệp - khu chế xuất ở thành phố Hồ Chi Minh” (CTHĐ: PGS.TS. Phan Xuân Biên)

-     Hội đồng thanh lý đề tài “Công nghiệp hóa - hiện đại hóa trên địa bàn TPHCM đến năm 2015 - Hiện trạng và giải pháp” (CTHĐ: PGS.TS. Nguyễn Trọng Hòa)

 

TTTT.

 

(48706 Lượt xem)

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  
Ngôn ngữ Ngôn ngữ
English (United States) Tiếng Việt (Việt Nam)
HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Tin hoạt động khoa học tháng 6 năm 2021 (1/7/2021)

Tin hoạt động khoa học tháng 5 năm 2021 (1/6/2021)

Tin hoạt động khoa học tháng 4 năm 2021 (3/5/2021)


Liên kết Web Liên kết Web
Số lượt truy cập Số lượt truy cập
22620855